Kubas regering måste stoppa våldet mot demonstranter

Protester på Kuba

Sedan 11 juli har det genomförts stora demonstrationer mot regimen på Kuba. Protesterna har mötts med våld och på flertalet platser har internet har stängts ner för att förhindra att människor ska kunna mobilisera sig eller rapportera om människorättskränkningar. Civil Rights Defendersuppmanar, tillsammans med 44 andra organisationer och oberoende mediebolag, den kubanska regeringen att upphöra med våldsamheterna och att respektera yttrandefriheten och demonstrationsrätten.

Vi uppmanar den kubanska regeringen att respektera demonstrationsrätten och yttrandefriheten samt att stoppa våldsamheterna mot demonstranterna.

De undertecknande organisationerna fördömer Kubas regerings fortsatta förtryck mot medborgarprotesterna som startade den 11 juli 2021. Vi uppmanar Miguel Díaz-Canels regering att stoppa alla våldshandlingar och kränkningar av medborgarnas mänskliga rättigheter, genom användning av våld, polisförtryck och genom att uppmana till konfrontation mellan kubaner.

Kuba genomgår en politisk och ekonomisk kris, såväl som en hälsokris. Under söndag och måndag gick demonstranter ut på gatorna för att protestera mot regeringen. Protesterna är ett resultat av medborgarnas begränsade frihet, landets brist på vårdresurser för att möta covidpandemin, den kaosartade ekonomiska situationen, matbrist, återkommande strömavbrott och säkerhetsstyrkornas våldsamma bemötande när medborgare ger uttryck för missnöje. Massmobiliseringar inträffade på minst 58 olika platser i landet.

Protesterna möttes från regeringshåll med godtyckliga arresteringar och våldsamma attacker på fredliga demonstranter. Därtill anmälde oberoende journalister och aktivister att de haft säkerhetspatruller runt sina hem. Patrullerna var där för att hindra dem från att gå ut på gatorna, en praxis som de kubanska myndigheterna även tidigare har använt som en skrämseltaktik.

Internationella civilsamhällesorganisationer, aktivister och journalister som var närvarande vid protesterna, eller följde dem på avstånd, rapporterade återkommande avbrott i internettrafiken och stopp för åtkomsten till sociala medieplattformar. Facebook, Twitter och appar för direktmeddelanden rapporterades också ligga nere den 12 juli.

Presidenten Miguel Díaz-Canel uppmanade å sin sida anhängare till regimen att konfrontera demonstranterna, en tydlig uppmaning till våld: ”Vi uppmanar alla revolutionärer i landet, alla kommunister, att gå ut på gatorna där dessa provokationer kommer att förekomma i dag, från och med nu, och under de efterkommande dagarna”. Efter meddelandet från presidenten samlades regeringstrogna kubaner och gick till våldsam attack mot demonstranterna.

Bland de kränkningar som registrerats av mänskliga rättighetsorganisationer sticker följande ut: brott mot personers; fysiska och psykiska integritet, rättssäkerhet, mötesfrihet, yttrandefrihet, tillgång till information, personlig frihet och rätten att försvara mänskliga rättigheter. Hittills har flera av de undertecknande organisationerna registrerat dussintals personer, inklusive minderåriga, som hålls frihetsberövade och/eller försvunnit i händerna på polisen. En definitiv siffra har inte kunnat fastställts på grund av att internet återkommande legat nere i landet, vilket har lett till att många som har utsatts för kränkningar inte har kunnat kommunicera detta.

Även journalister som bevakar demonstrationerna blev attackerade, inklusive Associated Press (AP) fotojournalist Ramón Espinosa. Somliga har inte kunnat lokaliseras, såsom chefen för Hora de Cuba, Henry Constantín, Iris Mariño García, Neife Rigau och Orelvys Cabrera Sotolongo, Rolando Rodríguez Lobaina, Niober García; eller har blivit häktade, så som chefen för Tremenda Nota, Maykel González Vivero. Dessutom rapporterades att journalisten Camila Acosta, som är den kubanska korrespondenten för den spanska dagstidningen ABC och bidrar till Cubanet News, blev godtyckligt frihetsberövad igår.

Undertecknade organisationer har märkt av den växande sociala oron som väckts av bristen på öppenhet för dialog, de kubanska hårdföra bemötande i kontakten med medborgarna, och de ständiga trakasserierna mot civilsamhället och oberoende medier. Den kubanska regeringen har anklagat aktivister och journalister för att vara en del av en destabiliseringsplan. Detta för att undergräva legitimiteten för de krav som uttrycks i protesterna.

På grund av den rådande situationen uppmanar vi Kubas regering, ledd av Miguel Díaz Canel, att avstå från att ytterligare kränkningar av demonstranternas rättigheter, att upphöra med uppmaningarna till konfrontation och våld mot meningsmotståndare och att garantera säkerheten för de människor som legitimt utövar sin rätt att demonstrera.

Vi vill dessutom ännu en gång uppmana det internationella samfundet, i synnerhet Europeiska unionens ambassader, de särskilda föredragandena från den interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter (IACHR) och FN samt FN:s kommissionär för mänskliga rättigheter, Michelle Bachelet, att stå upp för och försvara kubanska medborgares rättigheter samt att kräva demokratisering genom dialog som den enda framkomliga vägen för att åstadkomma förändring i landet.

Undertecknande organisationer

Acción Constitucional 
Amnistía Internacional   
Alianza Regional por la Libre Expresión e Información 
ARTICLE 19 
Artists at Risk Connection 
Asociación Pro Libertad de Prensa (APLP)  
Aula Abierta 
CADAL 
Civil Rights Defenders 
CUBALEX 
Cuido60 
Cultura Democrática  
Defiende Venezuela 
DemoAmlat 
EXTITUTO 
Freedom House  
Freemuse 
Fundación Artemisas 
Fundación Ciudadanía y Desarrollo 
Fundamedios 
Gobierno y Análisis Político A.C. 
IFEX-ALC  
Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos 
Movimiento San Isidro  
Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia (Juventud LAC)  
Observatorio de Libertad Académica (OLA) 
PEN América 
PEN Cubanos en el exilio 
PEN International 
People in Need 
Prisoners Defenders 
Programa Cuba 
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) 
Reporteros sin Fronteras (RSF) 
Voces del Sur 

Undertecknande mediebolag

ADN Cuba 
Alas Tensas 
Árbol Invertido 
CiberCuba 
Cubanet News 
Diario de Cuba 
El Estornudo 
Play-Off Magazine 
Proyecto Inventario 
Rialta 

Taggar ,