Vi lanserar en handbok för aktivister

Civil Rights Defenders lanserade Aktivistakademin 2020–2021 med syftet att förse aktivister som arbetar mot rasism och andra former av diskriminering eller intolerans med verktyg och praktiskt stöd för att bedriva ett mer strategiskt och effektivt arbete. Idag lanserar vi en handbok som sammanfattar kunskap från årets workshops och föreläsningar.

Målet är att handboken ska ge läsarna handfasta tips inom områden som till exempel strategiskt påverkansarbete, kommunikation och säkerhet. Innehållet riktar sig både till aktivistakademins deltagare och aktivister utanför akademin som behöver se strukturer och strategier som kan vara till stöd i sitt arbete framåt.

Läs mer om handboken och ladda ner en digital kopia här.

Taggar ,