Ryssland: Aktivisten Olga Podoplelova om att arbeta för en ’Foreign Agent’-organisation

Olga Podoplelova, Russia Behind Bars.

Rysslands lag om ”utländska agenter” gör det möjligt för myndigheterna att klassa individer eller organisationer som ”utländska agenter” om de får utländsk finansiering och bedriver så kallad ”politisk aktivitet”, en mycket vag term i lagstiftningen. Klassificeringen och dess stigmatisering kväver civilsamhället och begränsar föreningsfriheten. Sedan den ryska statsduman, parlamentets underhus, godkände en rad nya ändringar och tillägg i lagen om ”utländska agenter” i december 2020 så har den mer och mer använts för att tysta människorättsaktivister, kritiska journalister och den politiska oppositionen. Idag är 75 organisationer, 15 medier och fem individer klassade som ”utländska agenter” i Ryssland. Vi pratade med Olga Podoplelova från Russia Behind Bars (RBB) (en stiftelse som är klassad som en “utländsk agent” sedan 2018) om lagens konsekvenser för organisationen och för det ryska civilsamhället.

Läs hela artikeln på engelska här.

Taggar ,