Digital utbildning för användare av Defenders’ Database med fokus på svensk tvångsvård

Civil Rights Defenders har i sitt arbete med låsta institutioner sett att många upplever att de inte får tillräcklig information om sina rättigheter när de är intagna i tvångsvården. Många känner sig maktlösa och önskar mer stöd för att kunna förstå vilka rättigheter de har och vad de kan göra om de upplever att något är fel. Det är allvarligt, bland annat då det kan försvåra de intagnas välmående. Trots de uppföljningssystem, klagomålssystem och anmälans- och överklagansmekanismer som existerar för personer som vårdas inom svensk tvångsvård är det få som nyttjar dessa system och mekanismer i förhållandet till antalet som vårdas.

Kontakten med personer som vårdas inom tvångsvårdsinstitutioner är dock begränsad, varför du som stödperson, kontaktperson eller personligt ombud kan spela en avgörande roll. Genom din kontakt med personer som vårdas inom tvångsvårdsinstitutioner kan du bidra till datainhämtning av intagnas upplevelse av mänskliga rättigheter samt även främja kunskapen om mänskliga rättigheter.

Om utbildningen

Denna utbildning riktar sig till dig som har kontakt med intagna i svensk tvångsvård genom ett uppdrag som till exempel stödperson, kontaktperson eller personligt ombud.

Defenders’ Database är ett verktyg för att rapportera och följa utvecklingen av människorättskränkningar. Under utbildningen kommer vi att gå igenom hur Defenders’ Database fungerar och hur användare kan rapportera upplevda människorättskränkningar i verktyget. Här kan du se en video som förklarar syftet med databasen och hur verktyget är tänkt att användas.

Utbildningen syftar uppmärksamma och förbättra de mänskliga rättigheterna för personer som vårdas inom sluten tvångsvård genom att ge deltagare de kunskaper som krävs för att kunna rapportera upplevda människorättskränkningar anonymt till Civil Rights Defenders’ verktyg Defenders’ Database. Vår förhoppning är att vårt gemensamma arbete ska uppmärksamma brister inom svensk tvångsvård och bidra till upprättelse för de som fått sina rättigheter kränkta inom tvångsvårdsinstitutioner.

Flera utbildningstillfällen för användare av Defenders’ Database (med fokus svensk tvångsvård) kommer att anordnas under 2021. Under året anordnas även digitala utbildningar om mänskliga rättigheter inom svensk tvångsvård. Har du inte redan gått den utbildningen rekommenderar vi dig att först gå den. Du hittar mer information om utbildningstillfällen här.

OBS!
*Utbildningen är kostnadsfri.
*Vi rekommenderar att ni först går vår Digital utbildning: mänskliga rättigheter för intagna i svensk tvångsvård men det är inget krav.

Kommande utbildningstillfällen :
Anmäl dig via länkarna nedan

13 oktober
29 oktober

Taggar , , ,