Digital utbildning: mänskliga rättigheter för intagna i svensk tvångsvård

Att stödja en medmänniska i en utsatt situation ger ofta mycket tillbaka men kan samtidigt vara känslomässigt krävande. Under hösten 2020 har Civil Rights Defenders (CRD) tillsammans med Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS) genomfört konferenser där vi tillsammans med stödjande aktörer utbytt erfarenheter och diskuterat vilka behov som finns. Bland det som kommit fram finns önskemål om att lära sig mer om vilka rättigheter de intagna har men även var en kan vända sig om det finns missförhållanden.

Om utbildningen

Under denna utbildning får ni en genomgång av vilka rättigheter intagna i svensk tvångsvård har och var en kan vända sig om den intagne vill rapportera eller anmäla missförhållanden. Utbildningen syftar till att beskriva och ge en förståelse kring vad de nationella och mänskliga rättigheterna innebär i förhållande till de regelverk som styr tvångsvården.

Genom konkreta exempel och erfarenhetsutbyte mellan deltagare är CRD övertygade om att denna utbildning kommer vara en startbräda för att bygga upp ett tankesätt och en förståelse för hur mänskliga rättigheter kan förstås, efterlevas och stärkas för var och en som är intagen inom den svenska tvångsvården.

Flera utbildningstillfällen om mänskliga rättigheter kommer att anordnas under 2021. Under året kommer det även erbjudas tillfällen för att ta del av en presentation och interaktiv genomgång av CRDs Defenders’ Database där stödjande aktörer och organisationer tillsammans med den intagne kan rapportera händelser helt anonymt.

*Utbildningen är kostnadsfri.

Vårens utbildningstillfällen

Anmäl dig via länken
Måndag 10 maj
Torsdag 27 maj
Onsdag 9 juni

Höstens utbildningstillfällen

Anmäl dig via länken
Måndag 11 oktober
Tisdag 26 oktoberTaggar , ,