Anmäl dig till webbinarium ”Hur fri är den fria bevisprövningen?”

Den 25 januari 2021 bjuder Civil Rights Defenders in rättsväsendets parter och beslutsfattare till ett webbinarium om avvisning av bevis som åtkommits eller upptagits i strid med författning eller en processuell rättighet.  

Bevisfrågor har alltid varit av central betydelse i ett brottmål. Den tilltalades skuld avgörs utifrån den bevisning som läggs fram i rättegången. I Sverige tillämpas principen om fri bevisprövning och fri bevisvärdering vilket innebär att all bevisning som huvudregel kan användas i en rättegång. Men vad får det för konsekvenser när den tilltalades rättigheter inte tillgodoses vid bevisinsamlingen, till exempel när tilltalad som inte fått tillgång till en försvarare eller information om sina rättigheter erkänner brott?

Civil Rights Defenders driver projektet Defence Rights in Evidentiary Proceedings (DREP) som syftar till att stärka rätten till en rättvis rättegång – en mänsklig rättighet – där hanteringen av bevis spelar en central roll. I projektet undersöks i vilken utsträckning tilltalades processuella rättigheter tillgodoses i bevisförfaranden.

Under webbinariet ”Hur fri är den fria bevisprövningen” vill vi lyfta fram förslag som framkommit vid intervjuer genomförda inom ramen för detta projekt samt diskutera behovet av EU-rättsliga åtgärder. Frågeställningarna kring prövning av insamlat bevis, avvisning av bevis och bevisvärdering kopplas till dagsaktuella straffrättsliga frågor, t.ex. förslag på att luckra upp omedelbarhetsprincipen.

En extra timme (kl. 17 -18) vänder sig endast till advokater. Under den timmen fördjupar vi, utifrån det som framkommit under webbinariet, diskussionen om vilka komponenter som kan behövas i en handledning för advokater om hur de kan ifrågasätta bevis som åtkommits eller upptagits i strid med författning eller en processuell rättighet.

Talare
Annika Åkerberg, människorättsjurist på Civil Rights Defenders, inleder webbinariet
Simon Andersson, Universitetslektor vid Stockholms universitet
My Hedström, byråchef vid Riksåklagaren
Linus Gardell, advokat på Lewis Langley & Partners

Var: Digitalt. Länk mejlas ut till anmälda deltagare.
När: 25 januari 2021, kl. 15:00 – 17:00 (kl. 15:00 – 18:00 för advokater)

Förberedande material:

Underlag för diskussion, författat av Civil Rights Defenders.

Evidentiary standards and remedies for use of illegally or improperly obtained evidence in the case-law of the European Court of Human rights, författat av Fair Trials.

Program

Kl. 15:00 Civil Rights Defenders välkomnar deltagarna, introducerar det aktuella projektet och senaste rättspraxis.

Kl. 15:15 Simon Andersson – Den fria bevisprövningen. Hur ser rättsläget ut idag?

Kl. 15:30 My Hedström – Vad innebär Svea hovrätts mål B 4665-20 för den fria bevisprövningen?

Kl. 15:45 Linus Gardell – Avvisning av bevis ur advokatens perspektiv

Kl. 16:00 Diskussion med avstamp i genomförda presentationer. Frågor som kommer att beröras är bland annat kriterier för avvisning av bevis, behov av kodifiering av det svenska bevisavvisningssystemet och tillgång till upprättelse om bevis inte inhämtats på ett lagligt sätt.

1. Hur påverkar frånvaron av tydliga kriterier för bevisavvisning domstolens beslutsfattande och rättssäkerheten?
2. Behövs kodifiering av det svenska bevisavvisningssystemet?
3. Finns adekvat tillgång till upprättelse om bevis inte inhämtats på sätt som är överensstämmande med europarättsliga principer?
4. Finns det behov av EU-rättsliga åtgärder på området för att tillgodose kravet på rättvis rättegång och för att underlätta gränsöverskridande överföring av bevis?
5. Vilka fördelar och nackdelar bär omedelbarhetsprincipen med sig i praktiken när det kommer till användning och värdering av bevis?

Kl. 16:50 Civil Rights Defenders avslutar första delen av workshopen

Kl. 17:00 – 18:00 (enbart advokater) Riktlinjer för bevisförfaranden – samråd med försvarsadvokater

Taggar , , ,