Rysslands massprotester möts av polisvåld och gripanden

Demonstranter gripna av polis
Foto: Elena Rostunova

De senaste två veckorna har en rad massprotester ägt rum i Ryssland, med över 555,000 människor som demonstrerat runt om i landet. Protesterna utlöstes av gripandet och rättegången mot oppositionspolitikern Alexei Navalnyj. Demonstranterna, som utövat rätten till mötes- och yttrandefrihet, har mötts av polisvåld och blivit gripna. 

Med slagorden ”Putin, avgå!” Uttrycker demonstranter sitt missnöje och frustration över den utbredda korruptionen och de ökade inskränkningarna mot mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

Demonstranterna, som med händerna i luften ropat ”vi har inga vapen”, blev bemötta av polisbatonger och våld i Moskva och St. Petersburg. Demonstranter som hade samlats på snö och isfält Vladivostok blev också bortjagade av säkerhetsstyrkor.

Totalt har över 12,000 människor gripits enligt övervakningsorganet OVDinfo. Det har skett minst 100 kränkningar mot pressfriheten, då journalister har fängslats och hindrats från att göra sitt arbete.

Gårdagens dom mot Navalnyj – två år och åtta månaders fängelse i en straffkoloni – utlöste ytterligare protester i St. Petersburg och Moskva där polisen redan använt repressiva åtgärder mot de fredliga sammankomsterna.

Eftersom mötesfriheten, och andra medborgerliga och politiska rättigheter, är så begränsad i Ryssland, har protesterna inte haft de tillstånd som krävts och därför ansetts illegitima. Massgripanden och polisens användning av våld är dock oacceptabelt. Myndigheternas aggressiva respons på de fredliga demonstrationerna runt om i landet har varit disproportionerliga och stridigt most Rysslands internationella åtaganden att respektera grundläggande märkliga rättigheter.

Vi uppmanar de ryska myndigheterna att omedelbart frige alla fängslade journalister och demonstranter, och att upphöra det brutala angrepp som just nu bedrivs av en regering utan kredibilitet bland sina medborgare eller omvärlden. 

Taggar ,