Nu lanserar vi Säkerhetsjouren för svenska opinionsbildare

Hot och hat mot journalister, aktivister och andra oberoende opinionsbildare har ökat i Sverige. Många som står upp för demokratiska värden, ett pluralistiskt samhälle och alla människors lika värde utsätts regelbundet för personliga påhopp, hatiska kommentarer och mordhot. Av rädsla för sin egen säkerhet väljer många att censurera sig själva eller tystnar helt. Civil Rights Defenders lanserar nu Säkerhetsjouren – en kostnadsfri stödfunktion för yttrandefrihetsaktörer i Sverige som saknar resurser för sitt eget säkerhetsförebyggande arbete.

– Att opinionsbildare och människorättsförsvarare hotas och hatas till tystnad är något vi känner väl till från vårt arbete med människorättsförsvarare i länder där respekten för mänskliga rättigheter är som sämst. Att liknande metoder används i Sverige är oroväckande. Det fria ordet och möjligheten att granska är grundbultar i ett demokratiskt samhälle, säger Marcin de Kaminski, chef för Civil Rights Defenders arbete med säkerhet och innovation.

När samhället tystnar

Vår rapport När samhället tystnar, publicerad i maj 2019, synliggör att många av de som deltar i det demokratiska samtalet i Sverige regelbundet utsätts för trakasserier. Hot och hat mot både enskilda individer och grupper riskerar att kraftigt minska möjligheten för oberoende opinionsbildare att verka. Rädslan och utsattheten leder till ett tystande av de röster som vågar skapa samhällsdebatt ur ett rättighetsbaserat perspektiv.

Opinionsbildare som anmäler hot till polisen känner ofta att deras upplevelser förminskas och ignoreras. Hoten kan vara underförstådda och räknas då inte som hot enligt svensk lag. Civil Rights Defenders menar att denna typ av påverkan måste tas på stort allvar, eftersom det kan innebära fara för personens hälsa, trygghet och liv.

– Man är väldigt ensam när man blir utsatt. Jag vet folk som redan har tystnat. Samhället har tystnat. Vi saknar trygghet och skydd, men polisen kan inte avvara personal och ge det stöd som behövs, säger en anonym opinionsbildare i rapporten.

Lanserar säkerhetsjour för att stärka yttrandefriheten

Nu startar vi Säkerhetsjouren för att oberoende yttrandefrihetsaktörer i Sverige, med koppling till rättighetsfrågor, ska kunna söka stöd. Tillsammans gör vi en riskanalys för att kartlägga risker mot personens verksamhet, dagliga liv eller psykiska välmående. Vi kan sedan erbjuda stöd om exempelvis riskhantering, de-eskalering av hotfulla personer eller säkerhetsrelaterad juridik om behovet finns, och kan även hänvisa till andra tillgängliga resurser.

 – Vi på Civil Rights Defenders har arbetat med säkerhetstöd till utsatta journalister, opinionsbildare och människorättsförsvarare i repressiva länder i många år. Målet med Säkerhetsjouren är att vi ska använda den erfarenheten till att hjälpa samhällsaktörer med rättighetsfokus som utsätts för olika former av drev och hatkampanjer i Sverige, säger Marcin de Kaminski.

För mer information om säkerhetsjouren, klicka här.

Taggar ,