Rapport: När samhället tystnar

Hoten och hatkampanjerna mot oberoende opinionsbildare i det svenska civilsamhället är ofta långtgående och systematiska. Stödet till opinionsbildare måste stärkas för att inte rösterna som bär upp det demokratiska samtalet ska tystna. Det här lyfter en rapport som Civil Rights Defenders nu har släppt.

Läs rapporten ”När samhället tystnar” här.

Rapporten samlar opinionsbildares och skribenters erfarenheter och berättelser om hot och hat online och offline, hur de drabbade skyddar sig, sina nära och kära, samt vilket skydd samhället erbjuder idag. Alltifrån förlöjligande till mordhot tillhör vardagen för många av de personer som har intervjuats för studien. Stödet och säkerhetsåtgärderna uteblir ofta där behoven är som störst, rädslan och utsattheten leder inte sällan till självcensur. Bilden som tecknas är nedslående.

-Yttrandefriheten är hotad på många håll i världen men också på vår egen hemmaplan – Sverige. Det är viktigare än någonsin att opinionsbildare får det stöd de behöver för att kunna utföra sitt arbete och fortsätta bidra till den demokratiska debatten, säger Marcin de Kaminski, Programchef skydd och säkerhet för utsatta människorättsförsvarare vid Civil Rights Defenders.

Det krävs såväl förebyggande som ansvarsutkrävande insatser på samhälls- och individnivåer för att fler oberoende opinionsbildare ska kunna fortsätta att verka. Civil Rights Defenders listar i rapporten ett antal rekommendationer, däribland:

  • Att arbetsgivare tar större ansvar för kontrakterade medarbetare.
  • Kompetensutveckling och stärkt samverkan mellan rättsvårdande myndigheter kring frågor om hot och hat.
  • Att aktörer utan uppdragsgivare får tillgång till en kontaktpunkt som kan erbjuda stöd, utbildning och åtgärder inom säkerhetsområdet.

Ta del av rapporten och rekommendationerna i sin helhet här.

Studien och rapporten ”När samhället tystnar” är genomförd med stöd av Stiftelsen Natur & Kultur.

Taggar ,