Sveriges beslut att stänga ner ambassaden i Kambodja väcker oro

Den svenska regeringen beslutade den 26 november att Sveriges ambassad i Kambodjas huvudstad Phnom Penh ska stängas i slutet av nästa år. Nu är oron stor bland både svenska och kambodjanska civilsamhällesorganisationer att detta kommer att leda till att situationen för lokala människorättsförsvarare blir ännu osäkrare.

I Kambodja är situationen för de mänskliga rättigheterna långt under förväntan. Utrymmet för civilsamhället krymper i takt med att respekten för pressfrihet och andra demokratiska principer sjunker. Sverige har under många år varit en aktör som bevakat situationen samt arbetat för att skydda och främja de mänskliga rättigheterna i Kambodja. Ambassaden har ofta fungerat som stöd till människorättsförsvarare genom att delta vid viktiga rättegångar och träffa fängslade aktivister och deras familjer. Den svenska regeringens beslut att stänga ambassaden är därför mycket oroande.

Brev från svenska organisationer till Sveriges utrikesminister

Idag undertecknade Civil Rights Defenders och sex andra svenska organisationer med verksamhet i Kambodja ett öppet brev till Sveriges utrikesminister Ann Linde. Vi uppmanar regeringen att stationera en diplomatisk tjänsteman, anmäld som chargé d’affaires, i Phnom Penh från den 31 december 2021. Denne bör ha som uppgift att övervaka och rapportera om utvecklingen och situationen för mänskliga rättigheter och demokrati samt att hålla nära kontakt med och erbjuda stöd åt människorättsförsvarare i landet.

Läs hela brevet här.

Beslutet har väckt oro inom civilsamhället i Kambodja

Den 8 december skickade 50 kambodjanska civilsamhällsorganisationer ett brev till Sveriges utrikesminister, där man uppmanade utrikesministeriet att ompröva sitt beslut eller att på allvar överväga att stationera en politisk representant i Phnom Penh med ansvar för att bevaka situationen mänskliga rättigheter. Detta för att säkerställa ett fortsatt starkt engagemang för mänskliga rättigheter.

”Vi ser Sveriges regering som en avgörande partner för att främja och skydda de grundläggande mänskliga rättigheterna i Kambodja,” står det i brevet. ”Vi hoppas verkligen att Sverige kommer att ompröva den planerade nedstängningen av ambassaden och behålla sin diplomatiska närvaro i Phnom Penh för att förbli en stark rättighetsaktör i Kambodja.”

Läs hela brevet här (på engelska).

Taggar ,