Människorättsförsvarare hotas av undantagslagar i Kambodja

kvinna förs bort av polis
Bild: LICADHO.

I ett gemensamt uttalande uttrycker Civil Rights Defenders och tre andra organisationer stark oro över de undantagslagar Kambodja presenterat för att kontrollera smittspridningen av det nya coronaviruset. Lagarna kommer att ge premiärministern Hun Sen och hans regering befogenheter att kraftigt begränsa medborgerliga och politiska rättigheter i landet. 

Regeringen kommer bland annat att få möjlighet att förbjuda organisationer, beslagta deras tillgångar samt avlyssna och censurera kommunikation. För människorättsförsvarare, däribland partners till Civil Rights Defenders, skulle de föreslagna åtgärderna vara förödande.  

– Folkrätten ger utrymme för vissa inskränkningar av fri- och rättigheter under exceptionella omständigheter. Men åtgärderna måste vara proportionerliga och införas inom ett regelverk som försäkrar att de kan tas bort när situationen är under kontroll. Åtgärderna som presenteras i Kambodja är vagt formulerade och saknar slutdatum vilket är väldigt oroande mot bakgrund av regimens historia av grova människorättskränkningar, säger Martin Gemzell, Asienchef på Civil Rights Defenders.

Civil Rights Defenders, FORUM-ASIA, CIVICUS och Frontline Defenders ser med oro på lagförslagen. Läs vårt gemensamma uttalande här.

Vi håller ögonen på makten.

Auktoritära stater får inte använda pandemin som ursäkt för att tysta kritiska röster. Vi bevakar och utkräver ansvar när människors fri- och rättigheter kränks.  Du kan vara med och hålla koll tillsammans med oss här:

Genom att gå vidare godkänns vår personuppgiftshantering.

Läs mer om att hålla koll på makten under pandemin här
Taggar , ,