Uttalande med anledning av utvisningen av Vanessa Kogan från Ryssland

Bilden visar den ryska migrationsmyndighetens stämpel i Kogans pass som säger att hennes uppehållstillstånd är ogiltigförklarat till och med den 16 februari 2022.

Den 2 december 2020 drogs Vanessa Kogans ryska uppehållstillstånd tillbaka. Vanessa Kogan är människorättsjurist och chef för Justice Initiative Project. Uppehållstillståndet drogs tillbaka med hänvisning till att hon ”utgör ett hot mot Rysslands nationella säkerhet”. Kogan har fått två veckor på sig att lämna Ryssland.

Civil Rights Defenders uppmanar de ryska myndigheterna att omgående dra tillbaka detta beslut i ett uttalande som signerats av en rad människorättsorganisationer. Läs hela uttalandet på engelska här.

Taggar