Kuba: Stoppa trakasserierna mot ledare och medlemmar i organisationen UNPACU

Under de två senaste månaderna har kubanska myndigheter oavbrutet hotat och utfört våld mot medlemmar i organisationen Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), organisationens ledare Jose Daniel Ferrer och hans familj. I protest mot detta har över 30 kubanska och internationella människorättsorganisationer utfärdat ett uttalande.

I uttalandet uppmanar organisationerna de kubanska myndigheter att upphöra med förföljelserna och trakasserierna av UNPACU:s medlemmar. De uppmanar även det internationella samfundet att ta ställning mot de kubanska myndigheternas agerande och inte låta dessa trakasserier normaliseras.

Läs hela uttalandet på engelska här.