Aktivister vittnar om allt lägre respekt för yttrandefriheten i Burma

Enligt en ny rapport av vår partnerorganisation Athan fortsätter respekten för yttrandefrihet att sjunka i Burma. Bild: Aung Naing Soe

I Burma dalar respekten för yttrandefriheten och samtidigt når antalet åtal som väcks mot kritiska röster nya höjder. Det beskriver vår burmesiska partnerorganisation Athan i en ny rapport. Enligt organisationen har situationen förvärrats drastiskt sedan Burma, på pappret, övergick till demokrati – detta efter att Aung San Suu Kyi och hennes National League for Democracy (NLD) bildade landets första civila regering på 54 år. Men i kulisserna styr militären fortfarande och kritiker åtalas och fängslas i allt högre utsträckning.

Athan, som betyder ”röst” på burmesiska, är en av de ledande aktörerna i Burma när det kommer till påverkansarbete i syfte att skydda kritiska röster och stärka respekten för yttrandefriheten i landet. Deras senaste rapport – ”A Chance to Fix in Time” – är en analys kring hur situationen för yttrandefrihet sett ut sedan den nuvarande regeringen tillträdde. Enligt färska siffror i rapporten har antalet åtal som väckts mot personer som uttryckt sig kritiskt om regeringen, militären, parlamentsledamöter eller andra individer ökat för varje år. Under de senaste fyra åren har 1 051 personer åtalats i yttrandefrihetsmål, oftast med hjälp av repressiva lagar som reglerar telekommunikation och rätten till fredliga möten och demonstration.

Bland de individer som åtalats är 495 civila, 326 aktivister, 67 journalister, 60 politiker, 27 religiösa ledare samt 24 konstnärer och artister. Enligt Athans rapport har omkring hälften av anmälningarna gjorts av regeringsföreträdare.

Maung Saungkha, chef för Athan. Bild: Civil Rights Defenders.

– Statistiken talar sitt tydliga språk och visar att respekten för yttrandefriheten minskat sedan den nuvarande regeringen kom till makten. Det fanns stora förhoppningar när NLD tillträdde men vi ser att inga förbättringar gjorts jämfört med förra regeringens linje, säger Maung Saungkha som är chef för, samt en av grundarna av, Athan.

Athan har räknat till 66 åtal mot personer som öppet kritiserat den burmesiska militären. De flesta av dessa 66 anmälningar gjordes av militären själv. Bland de åtalade finns personer som på ett eller annat sätt uttryckt sin kritik på internet eller i andra sammanhang. Flera av åtalen riktar sig mot fler än en person. Ett fall från 2019 innehåller anklagelser mot så många som 25 studentaktivister från Patheinregionen.

Ett fall som uppmärksammats stort i både svensk och internationell media är rättsprocesserna mot medlemmar i den satiriska teatergruppen Peacock Generation. Flera medlemmar i ungdomsgruppen har dömts till fängelse och straffarbete efter att ha gjort narr av den burmesiska militären under en av sina teaterföreställningar. Några av medlemmarna anklagas även för brott i samband med att de spelade upp föreställningen live på Facebook.

Två av de dömda ungdomarna pratar med media
Medlemmar ur den burmesiska gruppen Peacock Generation. Bild: Naw Seng.

I Athans rapport framgår även att 67 av fallen rör journalister. Anklagelserna har i 31 av fallen kommit från regeringen och i 11 fall från militären. När det gäller åtalen mot journalister är den vanligaste hänvisningen till telekommunikationslagen, följt av anti-terrorismlagstiftningen.

– Unga aktivister är bland de mest aktiva när det kommer till att stå upp för demokrati och mänskliga rättigheter i Myanmar (Burma). Journalister bidrar i sin tur med att förstärka deras röster och avslöja orättvisor. Militären har visserligen ägnat åratal åt att tysta sådana röster, men det är tydligt att även den nuvarande regeringen behandlar dessa aktörer som fiender. Regeringen fortsätter att tillåta att mänskliga rättigheter kränks, inte minst i etniska minoritetsområden. Jag tror att en stor anledning till varför aktivister och journalister blir måltavlor är just för att de trots allt fortsätter att undersöka och avslöja människorättskränkningar, säger Maung Saungkha.

Maung Saungkha är poet och har själv fallit offer för just telekommunikationslagen. Detta dock när den tidigare regeringen fortfarande befann sig vid makten. Maung Saungkha satt frihetsberövad i mer än sex månader efter att han skrivit en dikt som, enligt domslutet, ”förtalade” landets tidigare president. Så sent som den 4 september 2020 dömdes Maung Saungkha till böter för att ha protesterat mot nedstängningen av internet i två av burmas fattigaste och mest konfliktdrabbade delstater – Rakhine och Chin.

Trots att situationen långt ifrån förbättrats sedan Maung Saungkha släpptes ur fängelse 2016 slutar han inte hoppas på en bättre framtid. Han tror på förändring och kommer att fortsätta kämpa för yttrandefrihet.

– Ingen kan säga att den här typen av rapporter inte betyder någonting eftersom de är baserade på tydliga fakta. Vi tror att rapporten kan bidra till att uppmärksamma allmänheten på situationen och förhoppningsvis leda till att de lagar som begränsar yttrandefriheten ändras. Vi hoppas att samtliga politiska partier kommer att prioritera yttrandefrihetsfrågan i sina respektive partiprogram inför det kommande valet 2020, säger Maung Saungkha.

Ladda ner hela Athans rapport här (på engelska).

Taggar ,