Valresultat tyder på maktskifte i Montenegro

I söndags tog sig rekordmånga montenegriner till valurnorna för att rösta. Resultatet tyder på att det regerande partiet, Democratic Party of Socialists (DPS), kommer att tappa sin ledande position efter 30 år vid makten.

Med ett mycket stort valdeltagande på 76 procent kan söndagens val representera det första demokratiska maktskiftet i landets historia. Innan valet hade många, däribland våra partners och grupper som arbetar för medborgerliga rättigheter, uttryckt tvivel över att grundläggande demokratiska processer skulle respekteras samt ställt sig tveksamma till om valen skulle kunna klassas som fria och rättvisa.

En av landets människorättsförsvarare, Vanja Calovic, intervjuades nyligen i vår podcast The Human Rights Defender. Hon tog då upp flera exempel på oegentligheter rörande bland annat hur väljare registrerats, hur kampanjerna finansierats samt de begränsningar som införs gentemot media. 

– Det här valet är extraordinärt på alla sätt. Det regerande partiet har använt alla knep man kan tänka sig för att vinna, sa Vanja Calovic under intervjun. 

Hela podcastavsnittet, som spelades in några dagar före valet, hittar du här.

Till mångas förvåning tyder mycket nu på att det blir oppositionspartierna som kommer att få möjligheten att bilda en koalition som kan styra landet i en ny riktining, bort från den omfattande korruption, organiserade brottslighet och bristande respekt för rättsstatens principer som karaktäriserat den sittande regimen. 

Trots att delar av oppositionen har tvivelaktiga visioner när det kommer till mänskliga rättigheter bör det noteras att politisk förändring är nödvändning i en fungerande demokrati. Detta gäller inte minst i Montenegro som styrts av ett och samma parti, i ledning av en och samma man, under de senaste tre årtiondena.

Vi vill påminna den framtida regeringen om sina åtaganden och förpliktelser samt lovar att vi kommer att fortsätta bevaka situationen och höja rösten om och när de mänskliga rättigheterna kränks.

Taggar ,