Montenegro och Bosnien-Hercegovina måste respektera rätten till personlig integritet för personer i självisolering

Civil Rights Defenders uppmanar Montenegros och Bosnien-Hercegovinas regeringar att respektera rätten till personlig integritet, efter att man beslutat att offentliggöra personlig information om individer som har uppmanats självisolera sig till följd av coronautbrottet.  

Den 22 mars publicerade Montenegros regering namn på personer som fått instruktioner om att självisolera sig. Liknande åtgärder har även genomförts i Bosnien-Hercegovina. Informationen som offentliggjordes innehöll personers namn, plats (i de flesta fall även adressen) och ålder, både för vuxna och minderåriga.

Civil Rights Defenders anser att dessa åtgärder inte bidrar till allmännyttan, utan endast till att stigmatisera personer i riskgrupper, samt avskräcka andra från att ta kontakt med vårdinstanser.

– Vi är bekymrade att den här information kan skapa stigman mot de här personerna – inklusive barn – vars personliga identitet och plats har offentliggjorts. Det riskerar att leda till uppvigling och hatbrott mot människor i riskgrupper. Att publicera namn på personer i självisolering stämmer inte överens med artikel 8 i Europakonventionen. Vi uppmanar därför myndigheterna att sluta publicera personlig information om individer i självisolering, säger Goran Miletic, chef för Civil Rights Defenders Europaavdelning.

Europadomstolen för mänskliga rättigheter har explicit bedömt att rätten till personlig integritet även skyddar individers personuppgifter i händelse av virusutbrott, då publiceringen av känsliga uppgifter kan få negativa konsekvenser för både individer och deras familjer. Det kan påverka människors sociala och yrkesmässiga ställning, och utsätta dem för stigmatisering och eventuell uteslutning ur sina gemenskaper.

Vi förstår de prioriteringar som offentliga myndigheter gör för att skydda människors liv och hälsa. Men dessa listor kan inte berättigas med hänvisning till allmännyttan, särskilt inte när de innehåller namn på minderåriga. Det är upp till myndigheterna, inte individer, att försäkra att smittskyddsåtgärderna efterlevs. Bosnien och Hercegovinas motsvarighet till Datainspektionen har utfärdat ett förbud mot publicering av sådan här information och har krävt att offentliggjord information ska raderas.

Vi förväntar oss att båda dessa länder omedelbart drar tillbaka publiceringarna och säkerställer rätten till personlig integritet.

Vi håller ögonen på makten.

Auktoritära stater får inte använda pandemin som ursäkt för att tysta kritiska röster. Vi bevakar och utkräver ansvar när människors fri- och rättigheter kränks.  Du kan vara med och hålla koll tillsammans med oss här:

Genom att gå vidare godkänns vår personuppgiftshantering.

Läs mer om att hålla koll på makten under pandemin här
Taggar , ,