Projekt för mänskliga rättigheter, civilsamhälle och oberoende media

Bild: David Lagerlöf.

I ett projekt tillsammans med fem andra civilsamhällesorganisationer arbetar Civil Rights Defenders för att öka respekten för medborgerliga och politiska rättigheter i Afrika söder om Sahara. Genom stöd till civilsamhället, människorättsförsvarare, oberoende media och journalister i regionen är målet att stärka grundläggande rättigheter och friheter – så som yttrandefrihet, mötesfrihet och föreningsfrihet – i regionen.

Projektet finansieras av Sida och implementeras av Civil Rights Defenders, CIVICUS, Medieinstitutet Fojo, Defend Defenders, Hub Afrique och Wits Journalism. Pilotfasen kommer att förlöpa mellan oktober 2019 och juni 2022, men avsikten är att projektet fortsätter även efter den initiala projekttiden.

Läs mer om projektet här (på engelska).

Taggar