Pandemin – allvarligt hot mot Rysslands politiska fångar

Den ryska duman meddelade nyligen att man inte kommer genomföra någon fångamnesti i samband med Segerdagen den 9 maj, något flera människorättsorganisationer efterfrågat med tanke på de rådande omständigheterna. Nu växer oron för de konsekvenser virusets framfart skulle kunna ha för landets politiska fångar.

Överfulla fängelser med dålig ventilation och bristfällig sjukvård skapar en extra utsatt situation för Rysslands fångar. De löper högre risk för att smittas eftersom de är i konstant kontakt med andra i trånga utrymmen där de inte kan isolera sig. Flera lider dessutom av kroniska besvär och försvagat immunförsvar. Enligt människorättsorganisationen Memorial har Ryssland minst 314 politiska fångar.

Många förväntade sig en fångamnesti i samband med firandet av andra världskrigets slut den 9 maj, Segerdagen. Men den 21 april kom beskedet att den ryska statsduman inte planerar något sådant beslut och hoppen om en fångamnesti under pandemin grusades.

FN:s kommissionär för mänskliga rättigheter, Michelle Bachelet, uppmanade i ett uttalande den 25 mars regeringar världen över att vidta åtgärder för att skydda intagna från viruset.

Flera människorättsorganisationer i Ryssland, så som Moskvas Helsingforskommitté och Mothers Against Political Repression, har bett makthavarna att följa FN:s uppmaning och ge amnesti till fångar som begått mindre brott, till politiska fångar och fångar som tillhör riskgrupperna.

– Pandemins framfart utgör en stor risk för alla fångar, bland dem landets politiska fångar. I Ryssland sitter flera personer fängslade på falska anklagelser för sina politiska åsikter. Den rådande situationen utgör ett allvarligt hot för hundratals människor som inte borde sitta fängslade överhuvudtaget. Nu, mer än någonsin, måste rätten till hälsa säkerställas och man måste garantera likvärdig behandling och förebyggande åtgärder även för dem som är inlåsta, säger Ana Furtuna, chef för Eurasienavdelningen på Civil Rights Defenders.

Civil Rights Defenders uppmanar de ryska myndigheterna att ta hänsyn till de hälsorisker som fängslade personer i riskgruppen utsätts för och överväga människorättsorganisationernas uppmaningar om en amnesti som inkluderar landets politiska fångar.

Vi håller ögonen på makten.

Auktoritära stater får inte använda pandemin som ursäkt för att tysta kritiska röster. Vi bevakar och utkräver ansvar när människors fri- och rättigheter kränks.  Du kan vara med och hålla koll tillsammans med oss här:

Läs mer om att hålla koll på makten under pandemin här >

Taggar , ,