Säkerheten för kvinnliga människorättsförsvarare måste stärkas

kvinnor står på rad

Uttalande i samband med den internationella kvinnodagen 2020.

I samband med den internationella kvinnodagen 2020 vill Civil Rights Defenders och 11 andra civilsamhällesorganisationer uppmärksamma kvinnliga människorättsförsvarare i Afrika. Vi uppmanar statliga myndigheter att säkerställa ökat säkerhet för kvinnliga människorättsförsvarare så att de fortsätta sitt viktiga arbete.

Kvinnliga människorättsförsvarare världen över för en outtröttlig kamp för rättvisa, jämlikhet och mänskliga rättigheter – trots hot, våld och trakasserier. Arbetet för att avskaffa diskriminerande föreställningar, ojämställda maktstrukturer och våld mot kvinnor pågår dagligen. Vi ställer oss bakom de kvinnliga människorättsförsvarare som fortsätter kämpa i en värld där patriarkala normer och kvinnofientliga attityder är utbredda.

Runt om i världen arbetar kvinnor för rättvisa och delaktighet i det offentliga rummet. Kvinnor höjer sina röster mot sexuellt och könsbaserat våld. Kvinnor står i frontlinjen för att försvara markrättigheter och hitta lösningar till den pågående globala klimatkrisen.

Det finns konventioner och mekanismer som ska skydda kvinnliga människorättsförsvarare. FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor och Pekingdeklarationen är några exempel. Trots detta är våldet påtagligt och det finns inte ett enda land i världen som kan betraktas som helt jämställt.

Vi vet att mycket mer behöver göras för att säkerställa kvinnors rättigheter och säkerheten för kvinnliga människorättsförsvarare, såväl i Afrika som i resten av världen.

Ladda ner vårt gemensamma uttalande för att se alla våra krav och rekommendationer.  

Signaturer,

 1. AfricanDefenders (Pan-African Human Rights Defenders Network)
 2. Burundian Coalition of Human Rights Defenders (CBDDH)
 3. Civil Rights Defenders (CRD)
 4. Central Africa Human Rights Defenders Network (REDHAC)
 5. DefendDefenders (East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project)
 6. Defenders Coalition (The National Coalition of Human Rights Defenders – Kenya)
 7. Ethiopian Human Rights Defenders Coalition (EHRDC)
 8. Girl Child Network Uganda (GCN)
 9. National Coalition of Human Rights Defenders – Uganda (NCHRD-U)
 10. Southern African Human Rights Defenders Network (SAHRDN)
 11. South Sudan Human Rights Defenders Network (SSHRDN)
 12. Tanzania Human Rights Defenders Coalition (THRDC)
 13. West African Human Rights Defenders Network (WAHRDN/ROADDH)
 14. Women Human Rights Defenders Network Uganda (WHRDN-U)
Taggar , ,