Överlevande från våldet i Shanstaten i Burma berättar sina vittnesmål

karta över Burma
Karta över Burma. Bild: Hans Slegers/Mostphotos.

Nyligen slog FN:s internationella domstol ICJ fast att Burma måste vidta särskilda åtgärder för att skydda minoritetsgruppen rohingyer mot fortsatta övergrepp och förföljelser. Anklagelserna om folkmord som just nu riktas mot Burma har sin grund i två våldsamma militäraktioner i staten Rakhine. Bland trupperna fanns den så kallade 77th Light Infantry Division – en enhet som tidigare befunnit sig på liknande uppdrag i Shanstaten i östra Burma.

Vittnesmål från Shanstaten

I en film som nyligen lanserades av ett nätverk människorättsförsvarare i Shanstaten presenteras vittnesmål från människor som överlevt militärens övergrepp och förföljelse. Kränkningarna har pågått i årtionden och filmen baseras på dokumentation och rapporter som sträcker sig över många år.

Nätverket bakom filmen visar hur burmas armé bedrivit brutala kampanjer som lett till att över en miljon tvingats fly från Shanstaten. Idag lever många i exil. I samband med militäroperationer mellan 1996 och 1998 brändes hela byar ner och invånarna tvingades lämna sina hem.

”Vi var tvungna att flytta allt – annars skulle det brännas ner,” sa en av byborna som tvingades fly sitt hem i Lai Kha i Shanstaten.

Enligt filmskaparna finns det dokument som visar att flera tusen människor mördades under denna tid. Det finns även rapporter om att bybor torterats på grund av att militären misstänkt att de stöttade rebellstyrkor i Shanstaten.

”De anklagade mig för att vara rebell och sedan torterades jag. De tillfångatog mig i djungeln,” sa en av de överlevande byborna från Mong Nai i Shanstaten.

Det sexuella våldet är utbrett och nätverket bakom filmen har dokumenterat minst 625 fall där kvinnor och flickor utsatts. De allra flesta övergreppen skedde mellan 1996 och 2001. Många av offren mördades i samband med att de attackerades.

Idag finns över 100 000 stridsstyrkor kvar i Shanstaten. Detta motsvarar omkring en tredjedel av hela den burmesiska armén. Hittills har inga befälhavare ställts inför rätta för de övergrepp som begåtts i regionen.

”Till dess att militären hålls ansvariga för sina brott kommer detta mönster av övergrepp att fortsätta,” sa nätverket av människorättsförsvarare i Shanstaten.

Klicka på länken för att se hela filmen (vi varnar för starka bilder).

Taggar ,