FN-domstol beslutar om särskilda åtgärder i folkmordsrättegången mot Burma

I December reste Burmas ledare Aung San Suu Kyi till Haag för att försvara den burmesiska militären från anklagelser om folkmord på rohingyer

Idag meddelade FN:s Internationella Domstol (ICJ) sitt första beslut i den uppmärksammade rättegången där Burma anklagas för folkmord. Domstolen slår i sitt avgörande fast att akuta åtgärder måste vidtas för att skydda minoritetsbefolkningen rohingyer från fortsatta övergrepp från den burmesiska militären.

Den 11 december 2019 infann sig Burmas ledare Aung San Suu Kyi i domstolen i Haag för att försvara den burmesiska militären från anklagelser om folkmord på rohingyer i delstaten Rakhine. Hon förringade de starka vittnesmål som lämnades av offer i rättssalen och som belagts av en FN undersökningskommission.

I sitt försvarstal hävdade den tidigare demokratiikonen att enstaka militärer kan ha gjort sig skyldiga till övergrepp men att det är “sådant som händer i krig” och att det är en sak för det burmesiska rättssystemet att hantera, samt att inga belägg fanns för folkmord. FN-domstolen konstaterade emellertid idag att det föreligger akut risk för fortsatta övergrepp och beordrade Burmas regering att omedelbart vidta åtgärder för att stoppa övergreppen.

Trots att processen är långt ifrån färdig är dagens domslut ett första steg mot rättvisa och upprättelse. Domen markerar tydligt att stater som bryter mot de mänskliga rättigheterna inte ska kunna begå dessa övergrepp oemotsagt, samt att dessa brott måste lagföras.

– Processen ger nödvändig uppmärksamhet åt de fruktansvärda övergrepp som har fortgått mot Burmas minoritetsgrupper under decennier. Det är nu avgörande att det internationella samfundet sätter tryck på Burma att respektera domslutet. Det är därför viktigt Sverige sällar sig till de länder som uttalat tydligt stöd för processen, inklusive Kanada, Nederländerna och Storbritannien med flera, säger Martin Gemzell, Asienchef på Civil Rights Defenders.

Civil Rights Defenders välkomnar dagens beslut från FN och kommer att fortsätta följa fallet tillsammans med våra lokala partnerorganisationer.

Taggar ,