Civil Rights Defenders lanserar världens dyraste artikel

Journalister och opinionsbildare mördas och fängslas världen över. Omkring var tredje journalist i Sverige har blivit utsatt för hot och hat på grund sin rapportering*. För att uppmärksamma det höga pris som opinionsbildare och journalister får betala för sitt arbete har den Pulitzerprisbelönade journalisten Esther Htu San skrivit en kraftfull artikel på uppdrag av Civil Rights Defenders. Artikeln låses upp till priset av en miljon kronor.   

Texten med sitt höga pris blir därmed världens dyraste artikel och är inlåst bakom en betalvägg på Civil Right Defenders hemsida. Organisationen uppmanar nu människor att genom crowdfunding bidra för att låsa upp texten och därmed visa sitt stöd för hotade journalister och människorättsförsvarare runt om i världen.

– Alldeles för många, inklusive jag själv, har fallit offer för repressioner mot yttrandefriheten. Det är anledning till att jag valde att engagera mig i Civil Rights Defenders kampanj när de frågade om jag ville skriva världens dyraste artikel. Med artikeln vill jag uppmärksamma alla de offer för övergrepp som jag själv har bevittnat. Jag hoppas att artikeln kan öka medvetenhet hos en större allmänhet om vad som händer människor som säger sin mening, rapporterar om eller på annat sätt sätter ljuset på människorättsliga övergrepp i Burma. Människorättsförsvarare och journalister måste skyddas, säger Esther Htu San.

– Det höga pris som journalister och opinionsbildare världen över får betala för sin yttrandefrihet är oacceptabelt. Genom att låsa in världens dyraste artikel bakom en betalvägg vill vi visa solidaritet med dem som fortsätter att skriva om korruption, krigsbrott och kränkningar av de mänskliga rättigheterna, trots den höga kostnad deras rapportering kommer med, säger Anna Magnard, insamlingschef på Civil Rights Defenders.

Ett högt pris – en lägesrapport   

I samband med att världens dyraste artikel lanseras släpper Civil Rights Defenders lägesrapporten Ett högt pris – en ögonblicksbild över hur journalister och opinionsbildare världen över drabbas för sin rapportering. I den möter vi, förutom Esther Htu San från Burma, även María Elena Mir Marrero från Kuba, Khadija Ismayilova från Azerbajdzjan, Nurcan Baycal från Turkiet samt Befekadu Hailu från Etiopien. De arbetar på olika sätt med att rapportera om kränkningar av de mänskliga rättigheterna i sina länder.

Alla har de också gemensamt att de fått betala ett högt personligt pris för att ha gjort sitt jobb. De har gripits, fängslats och hotats till livet. Alla vittnar de om vänner och släktningar som tar avstånd, och om hur de förtalas och trakasserats.

I Sverige är det främst genom hot som journalistiken inskränks. Hoten riktas i större utsträckning mot kvinnor än mot män, och handlar generellt om hot om sexuellt våld.

– När journalister och opinionsbildare lever med en ständig rädsla för frihetsberövanden, trakasserier och dödshot så tystnar viktiga röster. Det är i längden förödande för ett demokratiskt samhälle och något vi alla gemensamt måste arbeta för att förändra, säger Anders L. Pettersson, Executive Director på Civil Rights Defenders.

Pengarna som samlas in via betalväggen går till Civil Rights Defenders arbete med att stötta människorättsförsvarare världen över.   

*Källa: Göteborgs universitet och Journalistförbundet, 2019

Kontakt

Isabel Verner, presskommunikatör 
press@crd.org
+46 (0)76 576 27 62 

Taggar ,