Ukraina bör omgående ratificera Romstadgan

Civil Rights Defenders uppmanar tillsammans med en rad medlemsorganisationer från ICC-koalitionen (CICC) Ukraina att ratificera Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen. I ett gemensamt brev till Ukrainas president Volodymyr Zelenskyy, ber vi hans regering att omgående ratificera Romstadgan.

Organisationerna bakom brevet uppmanar Ukrainas ledare att ratificera stadgan och säkerställa rättvisa för de som utsatts för grova internationella brott.

Under flera år har det civila samhället uppmanat Ukraina att anpassa sina nationella lagar till Romstadgan och anta lagar som gör det möjligt att utreda och åtala personer som misstänkts ha utfört allvarliga brott.

Läs brevet till president Volodymyr Zelenskyy på engelska här.

Taggar ,