Öppet brev till Stefan Löfven

Bäste Stefan,

Vi vänder oss till dig med anledning av den budgetproposition som regeringen ska besluta om inom kort. Som företrädare för Civil Rights Defenders, Amnesty, och Human Rights Watch följer vi särskilt noga frågan om en oberoende institution för mänskliga rättigheter och vill understryka vikten av att en institution ges tillräckliga resurser i kommande budget för att kunna fullgöra sitt uppdrag.

Vi välkomnade statsministerns utfästelse i regeringsförklaringen att en institution ska inrättas. Vi välkomnade även, i likhet med övriga remissinstanser, utredare Lise Berghs förslag till utformning av institution. Enligt vår uppfattning behöver en institution ges resurser i nivå med utredarens förslag för att effektivt kunna fullgöra sitt viktiga, breda och krävande uppdrag. Annars är risken stor att den nya myndigheten inte kommer att klassas som en MR-institution med A-status.

Inom ramen för utrikespolitik och utvecklingssamarbete tar Sverige stort ansvar för att stärka arbetet med mänskliga rättigheter i andra länder. Det är därför av stor vikt att Sverige har en hög ambition i människorättsarbetet även nationellt, också i fråga om en nationell institution och dess etablering, mandat och resurser.

För att säkerställa ett effektivt skydd av mänskliga rättigheter i Sverige anser undertecknande organisationer att det är av yttersta vikt att en svensk människorättsinstitution fullt ut uppfyller Parisprinciperna och kriterierna för att ackrediteras till A-status vilket i sig kräver erforderliga medel.

I januari 2020 ska Sverige granskas i FN:s universella granskning, UPR. Den dominerande frågan från omvärlden vid förra granskningen 2015 var varför Sverige inte hade upprättat en MR-institution. Som svar accepterade Sverige rekommendationen att upprätta en oberoende institution med A-status. Vi hoppas att det inte kommer att råda några oklarheter vid nästa granskning om att Sverige har uppfyllt detta åtagande.

Med vänliga hälsningar,

Anders L Pettersson, Executive Director för Civil Rights Defenders
Anna Lindenfors, Generalsekreterare för Amnesty International Sverige
Måns Molander, Sverigechef för Human Rights Watch

Taggar ,