Situationen för mänskliga rättigheter i Kambodja måste uppmärksammas

Bild på en karta över Kambodja

I ett gemensamt brev uppmanar Civil Rights Defenders och 27 andra civilsamhällsorganisationer FN:s råd för mänskliga rättigheter att uppmärksamma de pågående människorättskränkningarna i Kambodja. Vi begär stöd för en resolution som garanterar stärkt granskning av situationen för de mänskliga rättigheterna i landet.

Brevet, undertecknat av organisationer som arbetar inom och utanför Kambodja för att främja mänskliga rättigheter och demokrati, skickades till FN:s råd för mänskliga rättigheter inför dess 42:a session, vilken äger rum nästa vecka.

Sedan rådets förra resolution antogs i september 2017 har situationen för mänskliga rättigheter i Kambodja förvärrats drastiskt, såväl för den politiska oppositionen som för människorättsförsvarare och media. Lokala myndigheter har fortsatt att gripa oppositionsmedlemmar och människorättsförsvarare på falska grunder och sedan valet i landet 2018 har antalet personer som fängslats på politiskt motiverade grunder bestått. Regeringen har stängt ner i princip alla oberoende medier och kontrollerar helt nationella TV- och radiostationer.  Förtryckande lagar har lett till allvarliga begränsningar av rätten till yttrande-, mötes- och föreningsfrihet.

Nu riktar vi en stark uppmaning till FN:s råd för mänskliga rättigheter att uppmärksamma den allvarliga situationen för mänskliga rättigheter i landet samt risken att Kambodja inte uppfyller sina åtaganden i enlighet med Parisavtalet från 1991. Det är avgörande att rådet fördömer den kambodjanska regeringens attacker mot de mänskliga rättigheterna samt vidtar åtgärder för att bemöta dem.

Läs brevet i sin helhet här.

Taggar ,