Civil Rights Defenders välkomnar besked om sanningskommission för det samiska folket

I sitt anförande i Liksjoe/Likssjuo/Lycksele under återbegravningsceremonin för samiska kvarlevor under Urfolkens dag den 9 augusti lovade regeringen genom statssekreterare Helene Öberg att en sanningskommission för den historiska relationen mellan det samiska folket och staten ska inrättas. Detta efter att Sametinget tidigare i somras lämnat in en formell begäran om etablering av sanningskommission.

Mänskliga rättigheter för urfolk syftar till att garantera urfolk ett liv utan diskriminering. Sverige får regelbundet hård kritik av FN-organ och Europarådet under granskningar av efterlevnaden av bindande människorättskonventioner på grund av det samiska folkets situation. Civil Rights Defenders ser ständigt exempel på allvarliga mänskliga konsekvenser av den mycket bristfälliga lagstiftningen och låga kunskaper bland beslutsfattare rörande samers situation och rättigheter. Samtidigt stöttar svenska staten andra urfolksgruppers rättighetskamper i världen genom bistånd.

Vi välkomnar regeringens besked om sanningskommission. Erfarenheter i andra länder visar bland annat vikten av att den kommande sanningskommissionens arbete utformas och leds av det samiska folket och att tillräckliga, oberoende resurser tillsätts för att utreda de aspekter av historien som samiska företrädare önskar. Detta för att inte processen ska bli kontraproduktiv och skapa ytterligare negativa erfarenheter och konflikt.

Civil Rights Defenders kommer att följa utvecklingen och verka för att arbetet med en sanningskommission sker i linje med Sametingets begäran och internationell urfolksrätt där samtliga övergrepp mot hela det samiska folket belyses. Sanningskommissionens resultat bör användas för att ge upprättelse för de människorättsbrott som begåtts, folkbilda och åtgärda allvarliga brister i lag och tillämpning.

Om du vill veta mer om vad en sanningskommission är, läs mer på Sametingets hemsida.

Taggar ,