App mot könsbaserat våld vinner Innovation Challenge 2019

Vinnarna av 2019 års Civil Rights Defenders Innovation Challenge, en årlig innovationstävling med fokus på mänskliga rättigheter, är ett team bestående av jurister och journalister. Det vinnande bidraget avser skapa ett spel med syftet är att lyfta frågan om könsbaserat våld. Våld i nära relationer mot kvinnor är inte olagligt i vissa länder. Nu hoppas Civil Rights Defenders att spelet ska uppmärksamma detta och starta en diskussion kring våld.

Vinnarna har tidigare arbetat framgångsrikt med gamification för att uppmärksamma aktuella samhällsfrågor. Deras tidigare spel har drivits framåt genom att du kan samla poäng, hitta skatter och olika vägval, vilket har inspirerat till viktiga – men svåra – diskussioner. Vinnarnas nya app simulerar en kompis vars partner blir våldsam och spelaren ska försöka sig på olika strategier för att lösa situationen. Det är ett sätt att direkt ställas inför och hantera frågan om könsbaserat våld.

– Vårt mål är att sprida och informera om de mänskliga rättigheterna på alla sätt vi kan.  Genom att stödja innovation som har ett syfte så tror vi att fler kommer att engagera sig i de här frågorna. Spelet kommer att öka kännedomen om könsbaserat våld och förhoppningsvis bli en utgångspunkt för en väldigt viktig, men svår, diskussion, säger Marcin de Kaminski, Programme Director vid Civil Rights Defenders.

Ett nytt sätt att prata om ett viktigt ämne

Könsbaserat våld är en vanlig företeelse runtom i världen. Den misshandlade partnern kan oftast inte vända sig till polisen, då våld i nära relationer inte är kriminaliserad i alla länder. Det betyder att sociala normer kring könsbaserat våld måste hanteras på andra sätt. Vinnarna hoppas att spelet kommer att vara ett nytt och intressant sätt att prata om sociala normer och ett sätt att stärka kvinnors rättigheter.

På grund av säkerhetsskäl har Civil Rights Defenders, tillsammans med det vinnarna, valt att inte avslöja deras namn eller landet där de är baserade. Som många av Civil Rights Defenders partnerorganisationer arbetar vinnarlaget i en miljö där många är fientlig inställda mot dem som jobbar med mänskliga rättigheter. Det tvingar både vinnarna och Civil Rights Defenders att vidta säkerhetsåtgärder.

Om Innovation Challenge

Innovation Challenge var en årlig tävling mellan 2017-2019 där personer och grupper från hela världen tävlade i att presentera innovativa metoder för att stärka de mänskliga rättigheterna, globalt eller i specifika regioner. Priset delades ut av Civil Rights Defenders.

Taggar ,