Lansering av unika säkerhetsträningar i Uganda

De nya träningarna är en del av ett större initiativ där Civil Rights Defenders tillsammans med Ugandiska partnerorganisationer arbetar för att stärka respekten för yttrandefrihet samt sprida kunskap om digital säkerhet i alla landets regioner.

I Uganda är internet en stor del av många människors vardagliga liv. Förutom att internet skapar tillgång till en rad viktiga tjänster underlättar uppkopplingen dessutom för människor att uttrycka sig, dela sina åsikter, skapa ekonomiska möjligheter samt möjliggör för medborgare att delta i samhällsdebatten. Under de senaste åren har den Ugandiska regeringen i allt större omfattning blandat sig i församlingsfriheten i landet och därmed civilsamhällets arbete, inte minst sedan POMA (Public Order Management Act) antogs 2013. Mot bakgrund av den allt sämre respekten för mediefriheter, särskilt när det kommer till traditionella medier, har många människorättsförsvarare och oberoende journalister sökt sig till det digitala rummet för att fortsätta försvara mänskliga rättigheter och yttrandefriheten i landet. 

Med stöd från vårt Mobila Träningscenter har våra Ugandiska partnerorganisationer samt ett antal övriga kontakter lanserat utbildningar med syfte att decentralisera digitala verktyg och strategier. Förhoppningen är att detta ska ge förutsättningar för fler att arbeta online samt ge skydd åt journalister, människorättsförsvarare och andra viktiga aktörer i alla regioner i Uganda. 

Utbildningarna är ett första steg mot att skapa ett större nätverk av digitala säkerhetsexperter som kan nå och utbilda människorättsförsvarare runt om i hela landet, inklusive landsbygdsområden. Tillsammans med våra Ugandiska partnerorganisationer kommer vi att fortsätta utveckla metoden – så kallad “Training of Trainers” – för att stärka den digitala säkerheten i landet.

Läs mer om initiativet i vår artikel på engelska.

Taggar , ,