Civil Rights Defenders och Föreningen HEM JO-anmäler polisen

Uppdatering 2020-10-23: Justitieombudsmannen riktar kritik mot polisen. Läs mer här

Trots att Sverige inte har ett förbud mot tiggeri har polisen i Stockholm vid upprepade tillfällen avlägsnat en kvinna som suttit utanför en matbutik och bett förbipasserande om pengar. I dag JO-anmäler Civil Rights Defenders och Föreningen HEM fallet. Det är första gången rättsläget prövas angående polisens möjligheter att avlägsna personer som ber om pengar.

Polisen hävdar att kvinnan förts bort med stöd av Polislagen och Ordningslagen, men Civil Rights Defenders och Föreningen HEM menar att lagarna tillämpats felaktigt.

– Lagarna har tillämpats på ett sätt som innebär att kvinnan utsatts för godtyckliga ingripanden och att hon i praktiken inte tillåtits be om pengar för sitt uppehälle. Det finns inget tiggeriförbud i Sverige och det är viktigt att polisen agerar i enlighet med den lagstiftning vi har, annars riskerar deras arbete att ske på bekostnad av mänskliga rättigheter, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.

Enligt polisens egna loggar har det inte kommit in några klagomål mot kvinnan, hon har varken varit i vägen eller utgjort en fara där hon har suttit och bett om pengar. Trots detta har polisen systematiskt fört bort henne från platsen.

Körts iväg utanför city

Vid samtliga tillfällen har kvinnan körts iväg med bil utanför city, långt från den plats där hon befunnit sig. Polisen har dessutom inte kontrollerat att hon haft pengar för att kunna förflytta sig, trots att de är skyldiga att göra det. De har heller inte tagit hänsyn till att hon varken pratar svenska eller engelska och därför har svårt att orientera sig.

– Att polisen systematiskt och handgripligen avlägsnat kvinnan med tvång och kört henne till platser hon inte känner till är anmärkningsvärt och strider mot polisens skyldighet att ingripa på ett sätt som är proportionerligt, säger John Stauffer.

Inte ett unikt fall

Fallet är inte unikt, Civil Rights Defenders samarbetar med flera organisationer som vittnar om att polisen agerar på liknande sätt även utanför Stockholm.

– Det här är bara ett exempel på en mycket större problematik och de som drabbas är människor som lever i utsatthet och som har små möjligheter att hävda sina rättigheter mot svenska myndigheter. Det är viktigt att JO klargör rättsläget så att polisen agerar på ett sätt som är förenligt med mänskliga rättigheter, säger John Stauffer.

Research till JO-anmälan har gjorts i nära samarbete med Amnesty Sverige.

Taggar ,