Samiskt inflytande – vad säger folkrätten?

Så sent som för en månad sedan fick Sverige ta emot svidande kritik för sin behandling av urfolket samer. I många avgörande aspekter fortsätter svenska makthavare och näringslivsföreträdare att ignorera urfolksrätten. Ett avgörande problem är att Sverige blundar för en av de mest grundläggande urfolksrättsliga, och för samerna akuta, frågorna – inflytandet i beslutsprocesser som påverkar deras livsvillkor som urfolk.

I en öppen diskussion om samiskt inflytande tar vi avstamp i vad folkrätten säger. Vad finns det för vägar framåt för att skapa dialog, förståelse för perspektiv och i slutändan en konstruktiv samhällsutveckling?

Välkommen på seminarium med Civil Rights Defenders och Naturskyddsföreningen för att diskutera denna samhällsangelägna och spännande fråga!

Seminarievärdar: Jonas Gunnarsson (S), Annicka Engblom (M).

Paneldeltagare: Marianne Persson, ordförande i Jiingevaerie sameby, Tilda Pontén, Legal Adviser på Civil Rights Defenders, Ruona Burman, sakkunnig på Naturskyddsföreningen.

Moderator: Josefina Skerk, Civil Rights Defenders.

Datum: 13 juni 2018.
Tid: 12.00 – 13.00.
Plats: Riksdagen, sal: RÖ2-08, Riksgatan 1, 100 12 Stockholm.
Lunch: Vi bjuder på kaffe och lunchmacka.

 

Anmäl dig här


Tack!

Tack till Postkodlotteriets lottköpare som gör det möjligt för Civil Rights Defenders och Naturskyddsföreningen att tillsammans med samiska representanter fortsätta arbeta för ökad respekt för samers rättigheter. Läs mer om vårt samarbete här.

Taggar , ,