Stärk människorättsförsvarare med din innovativa idé!

En av vinnarna av innovationstävlingen 2017 var ”Peer Care” – ett kollektiv av kvinnliga människorättsförsvarare som presenterade en model för att upptäcka och förebygga psykisk ohälsa.

Idag startar Civil Rights Defenders årliga innovationstävling. Tävlingen, som finansieras av Svenska Postkodlotteriet, är öppen för alla och uppdraget är att utveckla idéer som hjälper världens modigaste människor att bli ännu effektivare. En eller flera vinnare koras den 14 september på festivalen Gather och får 300 000 kronor för att förverkliga sin idé.

Varje dag ser Civil Rights Defenders hur mänskliga rättigheter kränks runt om i världen, ofta på direkt order av statsmakten. I främsta ledet för att möta förtryckarnas allt mer sofistikerade och innovativa metoder står några av världens modigaste människor.

Genom innovationstävlingen, Innovation Challenge 2018, vill Civil Rights Defenders tillsammans med de tävlande bidra till säkerheten för världens människorättsförsvarare och öka deras möjligheter att lyckas i sitt arbete.

– Trycket på människorättsförsvarare är hårt och statsmakter hittar hela tiden nya sätt att begränsa deras möjligheter att bedriva sitt arbete. Genom innovationstävlingen försöker vi möjliggöra för människorättsförsvarare att ligga steget före och vi välkomnar alla att vara med och bidra med idéer. En viktig utgångspunkt för tävlingen är att utgå från människorättsförsvararnas situation och vardag, säger Mathias Antonsson, ansvarig för Civil Rights Defenders Innovation Initiative.

För Innovation Challenge 2018 finns det tre teman som tävlingsbidragen ska anknyta till:

  • Jämlikhet – här söker vi idéer som strävar efter att skapa lika möjligheter och lika tillgång till resurser och beslutsfattande strukturer. Det kan till exempel handla om jämställdhet, HBTQ-frågor eller rättigheter för olika minoritetsgrupper.
  • Kreativ kommunikation – här söker vi idéer som kan stärka kommunikationen på människorättsområdet i en värld som präglas av en allt snabbare och större mängd information. Idéerna får gärna bygga på datavisualisering samtidigt som de tar ett kreativt grepp och är kostnadseffektiva.
  • Digital säkerhet – när allt mer av kommunikationen sker online behöver säkerheten och tryggheten förstärkas. Idéer för att främja mänskliga rättigheter inom temat säkerhet kan till exempel handla om att förebygga digitala trakasserier, motverka internettroll och skydda sig mot övervakning.

2017 var första året som Civil Rights Defenders anordnade innovationstävlingen. Vann gjorde två projekt. Den ena vinnaren är anonym för att undvika statligt förtryck. Idéen bygger på användandet av crowdsourcing och datavisualisering för att synliggöra och öka polisens ansvar. Det andra vinnande projektet Peer Care, som tagits fram av ett kollektiv av kvinnliga människorättsförsvarare, består av en enkel, flexibel och hållbar modell för att förebygga och upptäcka psykisk ohälsa. Båda dessa projekt har erhållit en prissumma som ska användas till projektimplementeringen.

Utöver innovationstävlingen bedriver Civil Rights Defenders ett eget innovationsarbete. Inom ramen för detta har vi bland annat utvecklat ett flertal program som hjälper människorättsförsvarare på olika sätt. Ett exempel är det globala säkerhetssystemet Natalia Project och nyligen lanserade Civil Rights Defenders en databas för att möjliggöra för människorättsförsvarare att på ett effektivt sätt dokumentera, visualisera och analysera människorättskränkningar i landet.


Tack!

Innovationstävlingen 2018 finansieras av Svenska Postkodlotteriet. #postkodeffekten

Taggar