Ett år efter utrensningsaktionen mot homosexuella i Tjetjenien

Ett år efter att de första rapporterna om utrensningsaktionen mot homosexuella i Tjetjenien publicerats uppmanar RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter) och Civil Rights Defenders de ryska myndigheterna att undersöka de grova brott mot de mänskliga rättigheterna som begåtts mot hbtq-personer i Tjetjenien av tjetjenskt polisväsende från 2017 och fram till idag.

Nästan ett år har passerat sedan den ryska oberoende tidningen Novaya Gazeta, rapporterade om de olagliga gripandena och tortyren av hbtq-personer i Tjetjenien. De överlevandes vittnesmål, som samlats av Novaya Gazeta, Russian LGBT Network och Human Rights Watch, beskriver fasor som olaglig kidnappning och frihetsberövande, fall av utpressning och tvång, avslöjanden för familjer (som leder till mer våld), brutal tortyr (både psykisk och fysisk) och även påstådda mord – allt utfört av det tjetjenska polisväsendet och familjer till offren.

Alltigenom 2017 fick Russian LGBT Network över 170 förfrågningar om hjälp och lyckades omplacera 106 medlemmar av hbtq-samhället till säkra boenden. En majoritet av de överlevande (88) omplacerades utomlands på grund av en ökad risk för förföljelse och vedergällning, både från myndigheter och familjemedlemmar och släktingar.

– Trots många försök från både lokala och internationella statliga representanter utredde lokala och federala myndigheter aldrig på ett tillfredsställande sätt fallen av förföljelse baserat på sexuell läggning i Tjetjenien. Straffriheten kring dessa grova övergrepp måste adresseras och de ansvariga måste ställas till svars, säger Magnus Kolsjö, tillförordnad ordförande för RFSL.

Förra året vände sig ett flertal europeiska ledare, olika diplomatiska missioner och internationella organisationer till Rysslands president, Vladimir Putin, och krävde en utredning av de övergrepp som beskrivits ovan. Som ett resultat av ett aktivt arbete av människorättsförsvarare och av journalister på Novaya Gazeta, lovade ombudsmannen för mänskliga rättigheter, Tatyana Moskalkova, att lyfta frågan om Tjetjenien med den ryske presidenten. Under mötet lovade Vladimir Putin att vidta åtgärder för att säkerställa att de federala myndigheterna skulle utreda frågan. Frågan utreddes dock inte av federala- utan av regionala myndigheter, och resulterade i att inga övergrepp kunde påvisas, trots de vittnesmål som sammanställts av människorättsförsvararna.

Trots att den mediala uppmärksamheten kring händelserna i Tjetjenien har mattats av så har människorättsförsvararna bevis för att förföljelsen fortsätter. Hbtq-communityt behöver fortsatt skydd liksom de människorättsförsvarare som arbetar för att stå upp för deras rättigheter, säger Joanna Kurosz, programchef Eurasien, Civil Rights Defenders.

RFSL och Civil Rights Defenders uppmanar de ryska myndigheterna att:

  • Genomföra en uttömmande federal utredning av de brott som begåtts av tjetjenskt polisväsende mot hbtq-personer under det senaste ett och ett halva året och håller förövarna ansvariga.
  • Motverka den straffrihet som omger hatbrott och grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna genom att tydligt kommunicera till det ryska samhället att olovliga gripanden, tortyr och andra former av inhuman behandling inte är acceptabla oavsett vem som utför brotten eller vilka offren är.
  • Säkerställa skydd för den journalist som rapporterade om förföljelsen av hbtq-personer i Tjetjenien och de människorättsförsvarare som hjälpte offren enligt FN:s deklaration om människorättsförsvarare.
  • Garanterar tillräcklig anonymitet och skydd för offer och vittnen av förföljelsen av hbtq-personer i Tjetjenien.

Detta uttalande skrevs den 28 mars 2018.

Taggar , , , ,