Seminarium med FN:s särskilda rapportör för urfolksrättigheter

Victoria Tauli-Corpuz, FN:s särskilda rapportör för urfolksrättigheter. Bilden är tagen 6 March 2015 av UN Photo / Jean-Marc Ferré.

Statliga representanter framhåller ofta Sveriges goda rykte som fanbärare för de mänskliga rättigheterna i internationella sammanhang. Den svenska staten uttrycker även regelbundet sitt stöd för urfolksdeklarationen – det ledande folkrättsliga dokumentet för världens urfolk. Samtidigt riktar FN allt vassare kritik mot att Sverige inte tillgodoser grundläggande urfolksrättigheter för det samiska folket.

Eftersom Sverige fortfarande inte tar ansvar för varken den historiska eller nutida diskriminerande situationen gentemot samer bedriver Civil Rights Defenders, tillsammans med samiska representanter och Naturskyddsföreningen, ett arbete med målet att stärka samers urfolksrättigheter på den svenska sidan i Sápmi.

För att ställa Sveriges roll som människorättsföregångare på sin spets bjuder nu riksorganisationen Same ÄtnamGiron Sámi Teáhter, Civil Rights Defenders och Naturskyddsföreningen in till ett seminarium under Staare jubileumsvecka i Östersund. Under veckan firas att det var 100 år sedan det första samiska landsmötet hölls i den svenska delen av Sápmi.

Seminariet äger rum på samernas nationaldag den 6 februari och gästas av Victoria Tauli-Corpuz, FN:s särskilda rapportör för urfolksrättigheter. Hon kommer tillsammans med Katri Linna, människorättsjurist på Civil Rights Defenders, att diskutera den internationella kritik Sverige fått på grund av bristande respekt för urfolksrättigheter.

Under seminariet berättar dessutom Åsa Simma från Giron Sámi Teáhter, genom samtal mellan journalisten Tomas Bresky och en representant från Lars Norbergs samiska delegation, om en kommande teateruppsättning om förhandlingarna av en ny renbeteskonvention mellan Sverige och Norge där Lars Norberg företrädde den svenska regeringen. Under seminariet kommer även Matti Berg, ordförande i Girjas sameby, att kommentera domen i Girjasmålet.

Läs mer om seminariet och Staare 2018 här.

I samband med seminariet hålls en pressträff med Victoria Tauli-Corpuz. Kontakta press@crd.org eller +46 76 576 27 62 för mer information.

Varmt välkomna!


För bakgrundsinformation, läs ävenReport of the Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples on the human rights situation of the Sami people in the Sápmi region of Norway, Sweden and Finland.

Taggar ,