Ett år med Gerald Nagler Human Rights Traineeship

Nazli Pirayehgar och Gerald Nagler. Nazli var den första juristen att tilldelas Gerald Nagler Human Rights Traineeship. Foto: Civil Rights Defenders.

För drygt ett år sedan kunde vi, tack vare Civil Rights Defenders grundare och hedersordförande Gerald Nagler, starta Gerald Nagler Human Rights Traineeship – ett traineeprogram för unga jurister som brinner för att arbeta med mänskliga rättigheter.

Trots att det endast pågått sedan 2016 har traineeprogrammet redan bidragit stort till Civil Rights Defenders arbete.

– Genom våra trainees har vi fått kapaciteten att engagera oss i fler frågor både i Sverige och internationellt, inte minst har de bidragit till vårt arbete med att driva strategiska fall i domstol, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.

Programmet, som är förlagt på Civil Rights Defenders huvudkontor i Stockholm, pågår under sex månader och ska bidra till att fler jurister engagerar sig i mänskliga rättigheter.

– Det finns ett stort intresse bland jurister att fördjupa sina kunskaper om mänskliga rättigheter, men desto färre möjligheter att göra verklighet av engagemanget. Gerald Nagler Human Rights Traineeship är därför en fantastisk möjlighet för nyutexaminerade jurister som slår sig fram på en allt tuffare arbetsmarknad att få praktisk erfarenhet och möjlighet att arbeta med frågor de brinner för, säger John Stauffer.

Med Gerald Naglers egna ord:

– Medvetenheten om mänskliga rättigheter har ökat explosionsartat de senaste decennierna, det är en fantastisk utveckling. I dag måste alla – individer, regeringar, organisationer, den privata och den offentliga sektorn – förhålla sig till mänskliga rättigheter. Men samtidigt räcker det att öppna en tidning för att se att behovet av jurister som arbetar med mänskliga rättigheter är skriande i dag. Det blev bättre i världen när järnridån föll, men nu är utvecklingen negativ igen. Därför behöver vi engagerade och duktiga jurister, säger Gerald Nagler.

Taggar