Vi uppmanar polisen att ingripa mot hatbrott under nazistdemonstration i Göteborg

I morgon demonstrerar nazistorganisationen Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) i Göteborg. Civil Rights Defenders, som tidigare överklagat demonstrationstillståndet, följer utvecklingen och uppmanar polisen att ta sitt ansvar och ingripa mot hatbrott.

I måndags meddelade förvaltningsrätten att domstolen går på Civil Rights Defenders linje och ändrar samt kortar den planerade färdvägen så att den inte ska passera synagogan och påverka judiska församlingsmedlemmar. Trots det positiva beslutet menar vi, mot bakgrund av hur NMR agerar vid sina demonstrationer, att risken för hets mot folkgrupp och andra hatbrott fortfarande är överhängande i samband med demonstrationen.

NMR är en nazistisk organisation med en tydlig antidemokratisk våldsideologi grundad på tron om en rasöverlägsenhet och på ett rashat som särskilt riktar sig mot judar och andra minoriteter och som i modern tid lett till förföljelse och Förintelsen.

Polisen har tidigare gått ut med föreskrifter som ska förebygga att demonstranterna gör sig skyldiga till hets mot folkgrupp. Bland annat har NMR informerats om att de inte får bära nazistiska symboler eller utöva ett uniformt uppträdande, som till exempel taktfast marsch med fanor och sköldar. Civil Rights Defenders menar att det är viktigt att se den nazistiska symboliken i demonstrationståget som helhet och inte bara fokusera på de enskilda symbolerna och eventuella kopplingar till 30- och 40-talet. Även NMR:s fana, tyrrunan och sköldarna är idag uttryck för den våldsbejakande nazism som utgör NMR:s ideologi. Den som bär eller marscherar under dessa symboler gör sig skyldig till hets mot folkgrupp.

Vi kräver nu att polisen tar sitt ansvar under morgondagens demonstration och aktivt ingriper mot hets mot folkgrupp och andra hatbrott. Genom internationella åtaganden har Sverige en skyldighet att effektivt bekämpa hatbrott och rasism, bland annat genom att inte tillåta aktiviteter som sprider rasistisk propaganda. Om demonstranterna på lördag ger uttryck för den nazistiska ideologi som NMR står för har polisen en skyldighet att upplösa demonstrationen och gripa de inblandade.

Taggar , ,