Nazistorganisations demonstrationstillstånd överklagas

I dag överklagar Civil Rights Defenders, advokat Sebastian Scheiman och Jur. kand. Martin Szydlowski, som ombud för den Judiska församlingen i Göteborg, polisens beslut att tillåta nazistorganisationen Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) att demonstrera i Göteborg den 30 september.

Demonstrationen sammanfaller med årets viktigaste judiska helgdag, Jom Kippur (försoningsdagen) då ovanligt många judar rör sig samtidigt i de centrala delarna av staden och besöker synagogan.

Vi anser att polisens beslut bör ändras så att nazisterna anvisas att demonstrera en annan dag och en annan väg, så att de inte tågar i närheten av den Judiska församlingens synagoga och andra centrala platser som Drottningtorget, Stora Nygatan eller Östra Larmgatan. Med anledning av de uppenbara riskerna för våld och oordning begär vi även om inhibition av det överklagade beslutet.

– Demonstrationsfriheten tillhör våra mest grundläggande rättigheter, men den är inte obegränsad utan måste vägas mot andra människors fri- och rättigheter, säger Robert Hårdh, chef på Civil Rights Defenders.

NMR är en nazistisk organisation med en tydlig antidemokratisk våldsideologi grundad på tron om en rasöverlägsenhet och på ett rashat som särskilt riktar sig mot judar och som i modern tid lett till förföljelse och Förintelsen. Att låta NMR marschera i närheten av synagogan under Jom Kippur inskränker den Judiska församlingens medlemmars religionsfrihet och mötesfrihet som garanteras av regeringsformen och andra internationella konventioner.

Demonstrationen riskerar att vara så pass ordningsstörande att det inte går att garantera församlingsmedlemmarnas fysiska säkerhet. Nazisternas demonstration skapar också starkt obehag hos församlingens medlemmar, där flera har personliga erfarenheter av Förintelsen. Demonstrationståget utgör även ett brott i sig – hets mot folkgrupp – i relation till folkgruppen judar och därför har polisen en skyldighet att upplösa det.

– Ett demonstrationstillstånd kan upphävas och ska vägras om sammankomsten utgör en fara för människors liv och hälsa. Mot bakgrund av hur Nordiska Motståndsrörelsen agerar vid sina demonstrationer och deras historia av våldsbrott menar vi att den risken för hets, hot och våld är överhängande, säger Robert Hårdh, chef på Civil Rights Defenders.


Ladda ner överklagan

Taggar , ,