HBTQ-personer misshandlas och massarresteras i Azerbajdzjan

Den senaste veckan har polisen i Azerbajdzjans huvudstad Baku massarresterat hundratals HBTQ-personer. Arresteringarna beskrivs av lokala myndigheter och regeringsvänliga icke-statliga organisationer som ett helhetsgrepp mot prostitution. Samtidigt vittnar jurister och lokala aktivister om att arresteringarna är urskillningslösa och riktar sig mot homosexuella män och transsexuella kvinnor. Vidare beskriver de hur arresteringarna sker i organiserad form genom tillslag mot lägenheter samt genom tillsynes slumpmässiga gripanden och utfrågningar på gatorna och vid tunnelbanestationer.

LGBT Azerbaijan
Azerbajdzjans flagga på en Pride parad i Tyskland 2015. Under den senaste veckan har polisen i Azerbajdzjans huvudstad Baku arresterat mellan 100-200 HBT-personer. Bild: Ghvinotsdaati, Wikimedia Commons.

Hur många som hittills arresterats är svårt att avgöra, delvis på grund av att de arresterade personerna inte får lov att ta emot besök, att vissa personer arresterats flera gånger, samt att de som arresterats och sedan släppts är för rädda för att tala om händelsen. Uppskattningen är att det rör sig mellan 100-200 HBTQ-personer som arresterats. Hur många som sedan dömts är obekräftat men det verkar just nu röra sig om 20-30 personer.

Under förutsättning att de hålls anonyma har flera aktivister och jurister gett Civil Rights Defenders information om situationen och den behandling som HBTQ-personer mött i Azerbajdzjan under den senaste veckan. Bland annat har de rapporterat om att de arresterade HBTQ-personerna har utsatts för både fysiskt och psykiskt våld samt medicinska tvångsundersökningar.

Lokala myndigheter och statligt ägd media har upprepade gånger beskrivit hur majoriteten av de arresterade har diagnostiserats med en eller flera sexuellt överförbara sjukdomar eller innehaft narkotika vid tillfället då de greps. Ännu har inga bevis för detta lagts fram från vare sig myndigheterna eller media.

Enligt våra källor har personerna som arresterats tvingats uppge andra HBTQ-personers namn och adress för att själva kunna släppas. Människorna vars uppgifter har delats har sedan i sin tur blivit arresterade och utsatta för samma behandling. Vidare uppges polisen ha bedrivit utpressning mot HBTQ-personer som valt att hålla sin sexuella läggning eller identitet hemlig. Polisen ska ha tvingat dem att vittna i rättsfall av politisk karaktär och hotat att offentliggöra deras sexuella läggning eller identitet om de vägrar.

I motsats till vad regeringen framhåller om att arresteringarna riktar sig mot prostituerade har våra källor vittnat om att alla som inte ser ut att förhålla sig till ”nationella och traditionella värderingar” riskerar att falla offer för pådraget. HBTQ-grupper i Baku uppmanar nu HBTQ-personer att undvika att röra sig på offentlig plats utan att ha med sig en vän av motsatt kön, att inte vara ute efter klockan elva på kvällen och att inte svara på några samtal eller meddelanden från okända personer.

Civil Rights Defenders fördömer myndigheternas agerande och kräver att regeringen i Azerbajdzjan genast upphör med att arrestera och trakassera HBTQ-personer. Vi uppmanar övriga stater i Europarådet fördöma förtrycket och den undermåliga respekten för mänskliga rättigheter i Azerbajdzjan samt att sätta internationell press på landets regering att efterfölja Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.

Taggar ,