Över 100 människorättsförsvarare deltar i Natalia Project

Phyllis Omido från Kenya.

På bara några år har Natalia Project – världens första alarmsystem för utsatta människorättsförsvarare – vuxit markant. Projektet inkluderar i dagsläget över 100 människorättsförsvarare från fyra kontinenter. En av deltagarna är Phyllis Omido som dagligen kämpar för att de mänskliga rättigheterna ska respekteras i hemlandet Kenya.

Phyllis Omido, som är baserad i Mombasa, grundade 2009 organisationen The Center For Justice Governance and Environmental Action (CJGEA). Organisationen arbetar för att främja och skipa rättvisa för dem som drabbas av miljöförstöring i industritäta områden längst Kenyas kust. CJGEA ger drabbade bosatta i de fattiga kustområdena en röst och en av verksamhetens kärnfunktioner är att utbilda de boende om deras grundläggande rättigheter och ge juridiskt stöd och råd när bosattas rättigheter kränkts.

Efter att Phyllis och hennes son blev angripna av beväpnade män utanför sitt hus 2012, en attack de mirakulöst undkom, var det tydligt att hennes säkerhet som människorättsförsvarare inte var garanterad. Ännu tydligare blev detta faktum när hon senare samma år greps tillsammans med 16 av sina kollegor på grund av sitt lobbyarbete mot den utbredda miljöförstöring som bosatta vittnat om i flera av Kenyas kustsamhällen.

Phyllis åtalades i domstol efter falska anklagelser om anstiftan till våld och för att ha arrangerat olagliga sammankomster – men efter en mångårig kamp för att rentvå hennes namn frikändes hon. Phyllis har trots detta fortsatt arbeta och lobba för att regeringen ska förändra hanteringen av miljöfarliga material. Som ett resultat av hennes fortsatta kamp flyttades 2014 tre miljöfarliga och giftiga smältverk bort från fattiga stadsområden i Mombasa.

Samma år var Phyllis en av de första människorättsförsvararna från Kenya att bli inkluderad i Natalia Project. Hon genomgick Civil Rights Defenders grundliga säkerhetsträningar och utrustades sedan med larmet som ska skydda henne i händelse av en attack. Skulle larmet aktiveras skickas en larmsignal med geografisk position genom GSM direkt till Civil Rights Defenders och Phyllis närmsta kollegor. På bara några sekunder kan vi fastställa var och när attacken skedde och snabbt sätta press på regimen att agera.

Det är enligt Phyllis inte en lätt uppgift att kämpa för de mänskliga rättigheterna i Kenya. Hon menar att många av de människorättsförsvarare som är mest engagerade fruktar för sina liv men att ett initiativ som Natalia Project bidrar till en känsla av ökad trygghet.

– Det går inte att åstadkomma långvarig förändring när de som står i frontlinjen lever i konstant rädsla. Natalia Project har gjort att jag inte längre är rädd, och jag kan därför vara en stark röst för mitt folk. Jag vet att jag har någon som vakar över mig, säger Phyllis.

Natalia Project startade 2013 och inkluderar idag över 100 deltagare från Västra Balkan, Östafrika, Östeuropa, Centralasien och Latinamerika.

Larmet drivs av sociala medier för att så många som möjligt tillsammans ska kunna utmana de repressiva krafterna om en människorättsförsvarare attackeras. När du hjälper oss att sprida information skapar du medvetenhet som kan rädda liv. Tillsammans berättar vi för världen vad som har hänt när en människorättsförsvarare attackeras. Var med du också – följ oss på Facebook och Twitter.

Taggar