Brandattack mot kenyanska människorättsförsvarare

Den 13 januari blev människorättsförsvararen och Natalia Project-deltagaren Anastacia Nambo måltavla för en brandattack. Bild: CJGEA.

Sent på kvällen den 13 januari larmade den kenyanska miljö- och människorättsförsvararen Anastacia Nambo om att hon befann sig i fara. Anastacia Nambo deltar i vårt globala säkerhetssystem Natalia Project och så snart vi fick hennes larm gjorde vi försök att kontakta henne samt gick ut med informationen till hennes närmsta kollegor. De kunde snabbt ta sig till platsen där hon befann sig och bekräftade att en brandattack hade riktats mot människorättsförsvararen och flera av hennes grannar.

Attacken bör ses mot bakgrund av den säkerhetssituation som Anastacia och hennes kollegor befinner sig i. De arbetar för miljö- och människorättsorganisationen Center for Justice Governance and Environmental Action (CJGEA) och har länge varit under hårt tryck. Flera medarbetare har attackerats och trakasserats.

Strax efter att Anastacia använde sitt Natalia Project-larm för att meddela sin position samt att någonting hade hänt kunde hennes kollegor slå fast att larmet var skarpt och berodde på brandattacken. Bränder hade startat i flera olika delar av grannskapet och elden spred sig snabbt. Omkring 15 hus brann ner men tack vare att Anastacia och hennes grannar, samt även Civil Rights Defenders och våra partners, var väl förberedda ifall någonting sådant här skulle hända kunde alla i närheten varnas och inga människor miste livet.

– Grannskapet räddades av Natalia Project-larmet. Jag vaknade upp av telefonsamtal från de som fått larmet från Anastacias enhet. Med hjälp av det kunde jag mobilisera hjälp, sa Phyllis Omido, chef för CJGEA och en av Anastacias kollegor.

Omkring 15 hus brann ner i samband med attacken den 13 januari. Bild: CJGEA.

Åratal av hot och trakasserier

Anastacia Nambo, Phyllis Omido och flera av deras kollegor har hotats och attackerats på grund av sitt arbete i många år. Inte minst sedan 2016 då organisationen lämnade in en stämningsansökan mot ett statligt kontrollerat företag som tillverkar bly. Företaget dumpade under lång tid stora mängder giftigt avfall i Owino Uhuru-området och såväl miljön som befolkningen har drabbats hårt av giftet.  

Efter flera år av rättslig prövning ledde stämningsansökan slutligen till ett domslut som meddelades i juli 2020. Domslutet var en stor vinst för CJGEA men baksidan var att hoten mot personalen eskalerade. Det blev snart tydligt att Anastacia, som själv bor i Owino Uhuru, var en måltavla. Flera dödshot riktades mot henne och hon la märkte till ovanlig aktivitet i området där hon bor.

– Under de senaste månaderna har vi noterat misstänkt aktivitet i området. Vi har sett okända yngre personer och vi har rapporterat det till polisen. En gång försökte de skära Anastacia med en machete. De hotade även med att förstöra grannskapet, sa Phyllis Omido.

Mobilisering genom Natalia Project

En av våra huvudsakliga metoder för att stärka människorättsförsvarare globalt är att ingå partnerskap med människorättsförsvarare och organisationer som konstant hotas av olika typer av attacker. Målet är att se till att de kan fortsätta sitt viktiga arbete utan att behöva frukta för sina liv. Sedan 2017 deltar Anastacia Nambo i vårt globala säkerhetssystem Natalia Project. Larmsystemet är designat för människorättsförsvarare som befinner sig i riskzonen att attackeras på grund av sitt arbete. Skulle så ske kan deltagaren aktivera sitt larm och på så vis skicka en signal med geografisk position till Civil Rights Defenders. Tillsammans med ett nätverk av lokala människorättsförsvarare kan vi omedelbart undersöka vad som hänt och kalla på hjälp.

På grund av att det fanns en ökad hotbild mot Anastacia och hennes kollegor hade de vidtagit åtgärder för att säkra sina bostäder. Genom sitt deltagande i Natalia Project har de dessutom väl genomarbetade säkerhetsprotokoll som beskriver hur de ska agera i nödsituationer.

– Den här incidenten visar hur snabbt aktivister i detta område kan drabbas av hotfulla eller rent farliga situationer. Den visar även vilket starkt behov det finns av gedigen säkerhetsplanering. I samband med attacken den 13 januari agerade alla inblandade helt enligt Natalia Project-planen och vi är väldigt lättade över att Anastacia och alla som bor i hennes närområde befinner sig i säkerhet, sa Marcin de Kaminski, chef för säkerhets- och innovationsavdelningen på Civil Rights Defenders.

Taggar , ,