Innovationstävling 2017

Inom ramen för vårt Human Rights Innovation Initiative lanserar Civil Rights Defenders en innovationstävling med fokus på mänskliga rättigheter. De tävlande får i uppdrag att utveckla idéer som kan användas för att skydda några av världens modigaste människor.

– Vad kan du göra för att bidra till utsatta människorättsförsvarares säkerhet?

Tävlingen kommer varje år att ha tema på olika utmaningar som faller inom ramen för medborgerliga och politiska rättigheter. 2017 är tävlingens första år och deltagare ombeds att skicka in idéer som antingen bidrar till utsatta människorättsförsvarares säkerhet eller som hjälper människorättsorganisationer med kreativ, nyskapande rapportering om människorättsbrott.

Runt om i världen ser vi hur de mänskliga rättigheterna kränks – dagligen, rutinmässigt och ofta på direkt order av statsmakten. I främsta ledet för att försvara de mänskliga rättigheterna står några av världens modigaste människor. Genom att du deltar i tävlingen kan du bidra till deras säkerhet.

– Vårt mål är lika enkelt som utmanande – att utveckla idéer som antingen skyddar utsatta människorättsförsvarare eller förbättrar deras arbetsmetoder. Ju fler idéer som kommer fram och testas, desto större chans att nå dit, säger Robert Hårdh, chef för Civil Rights Defenders.

Den eller de tävlande som lämnar in det vinnande bidraget erhåller en prissumma som ska gå till projektimplementeringen. Mer information om tävlingen och om hur du ansöker finns att hitta här: Innovation Challenge 2017.

Lycka till!

Taggar