Förundersökning om vållande till annans död läggs återigen ner i fallet Sinthu

Sinthu Selvarajah. Foto: privat

Åklagaren lägger delvis ned utredningen i fallet Sinthu Selvarajah, meddelar åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande i dag. Åklagaren konstaterar däremot att polisen använt våld som varit otillåtet och fortsätter därför förundersökningen om tjänstefel. Den 28-årige mannen dog i samband med ett polisingripande på en sluten psykiatrisk avdelning i Västerås 2014.

Det går inte att bevisa att poliserna orsakat mannens död, menar åklagare Håkan Roswall som fattat beslutet om att lägga ner ärendet om vållande till annans död. Håkan Roswall meddelar även att han öppnat två ärenden där två poliser misstänks för tjänstefel i samband med händelsen.

Civil Rights Defenders, som företräder familjen, är kritiska till slutsatsen att polisens våldsamma ingripande var nödvändigt. Tvärtom menar vi att polisen borde ha avvaktat i en situation där Sinthu inte utgjorde ett hot. Vi har däremot inte grund för att ifrågasätta åklagarens slutsats att det inte går att styrka att någon av de inblandade poliserna gjort sig skyldig till vållande till annans död.

– Vi hade förstås hoppats på att utredningen skulle klargöra orsaken till Sinthus död men det är ändå positivt att chefsåklagaren i sitt beslut går på vår linje och konstaterar att polisen använt otillåtet våld, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.

– Vi kommer nu att gå igenom åklagarens beslut med familjen och diskutera hur vi går vidare, säger John Stauffer.

Uppdatering 19 september: Civil Rights Defenders har lämnat in ett yttrande till tingsrätten där vi utvecklar våra synpunkter på åklagarens utredning. 

Bakgrund

I slutet av 2014 drabbades Sinthu Selvarajah av en psykos och lades in på sluten psykiatrisk avdelning på sjukhuset i Västerås. Några dagar senare förvärrades hans tillstånd och personalen ringde polisen för assistans. Vid polisingripandet utsattes Sinthu för övervåld, han blev bland annat sprayad med tre burkar pepparspray (OC-spray) och fick en plastpåse över sin mun. Sinthu dog senare till följd av sina skador från polisens ingripande.

En förundersökning inleddes i december 2014 om tjänstefel, men förundersökningen lades ned i april 2015. På grund av att nya uppgifter framkommit återupptogs utredningen i oktober samma år med brottsrubriceringen ”Vållande till annans död”. Även den andra förundersökningen lades ned.

I slutet av 2016 begärde riksåklagaren in handlingarna i ärendet, bland annat med anledning av uppgifter som framkommit i media. I början av maj beslutade riksåklagaren att förundersökningen skulle återupptas och överlämnade ärendet till Särskilda åklagarkammaren för fortsatt handläggning.

I dag meddelar alltså åklagarmyndigheten att förundersökningen om vållande till annans död än en gång läggs ner, men att förundersökningen om tjänstefel fortsätter.

Taggar