Nordiska Motståndsrörelsen i Almedalen: Civil Rights Defenders överklagar till Kammarrätten

I dag lämnar Civil Rights Defenders in en överklagan till Kammarrätten gällande polisens beslut att tillåta nazistorganisationen Nordiska Motståndsrörelsens (NMR) närvaro under Almedalsveckan.

Civil Rights Defenders har sedan tidigare överklagat polisens beslut att tillåta nazisternas deltagande, men överklagan avvisades av förvaltningsrätten i Stockholm den 29 juni med motiveringen att Civil Rights Defenders saknar talerätt. Domstolen menar att Civil Rights Defenders inte har rätt att överklaga polisens beslut eftersom vi inte anses vara berörda av det.

Nu överklagar Civil Rights Defenders beslutet till Kammarrätten.

– Sverige ska ha en effektiv lagstiftning som förhindrar rasistiska organisationer från att bedriva sin verksamhet. Förvaltningsrättens snäva tolkning av talerätten innebär att detta inte stämmer i praktiken. Därför överklagar vi beslutet till nästa instans som är Kammarrätten, säger Robert Hårdh, chef på Civil Rights Defenders.

Enligt Civil Rights Defenders bör NMR inte tillåtas att hålla allmän sammankomst i Almedalen på grund av risken för våld, hat och hot. NMR är en nazistisk organisation med en tydlig antidemokratisk våldsideologi grundad på tron om en rasöverlägsenhet, och på ett rashat som i modern tid lett till förföljelse och till Förintelsen. Enligt internationell rätt är Sverige skyldig att bedriva ett effektivt arbete mot hatbrott och förhindrande av spridning av rasistisk och våldsbejakande propaganda.

– Nu vill vi vi att Kammarrätten visar att denna viktiga fråga tas på allvar och att fallet prioriteras så att vi får ett avgörande innan Almedalsveckan är slut, säger Robert Hårdh.

Ladda ner överklagan.

Uppdatering september 2017: Civil Rights Defenders har överklagat frågan till högsta förvaltningsdomstolen och väntar på beslut.

Taggar , ,