Uppdatering om Civil Rights Defenders överklagan mot Nordiska Motståndsrörelsen

I mitten av maj överklagade Civil Rights Defenders polisens beslut att tillåta nazistorganisationen Nordiska Motståndsrörelsens (NMR) närvaro under Almedalsveckan till förvaltningsdomstolen. Vi kräver att befintlig lagstiftning används för att skydda demokratiska intressen, för att hindra spridandet av nazisternas hatpropaganda.

Polisen svarade i ett yttrande och meddelar att man står fast vid beslutet och att överklagan bör avvisas. Bland annat argumenterar polisen för att Civil Rights Defenders aktiviteter inte sammanfaller med NMRs medverkan.

Den 9 juni svarade Civil Rights Defenders polisen och bemöter argumenten i ett yttrande.

Förberedelserna för Civil Rights Defenders och andra organisationer inför Almedalsveckan pågår under en lång tid och ända fram tills evenemanget börjar. Även under själva Almedalsveckan öppnas möjligheter att delta i olika evenemang och att hålla olika möten. Det officiella programmet för Almedalen var därför när polisen yttrade sig och är fortfarande idag, lång ifrån slutgiltigt. Programpunkter och seminarier tillkommer efter hand liksom deltagare i paneldiskussioner.

Civil Rights Defenders kommer att delta i flera evenemang under Almedalsveckan. Vi kommer dels att tillsammans med andra aktörer arrangera flera seminarier och dels delta som experter i olika paneldiskussioner som anordnas av andra.

Som anförts i vår överklagan påverkas också Civil Rights Defenders möjligheter att arrangera evenemang negativt av NMR:s närvaro. Representanter för minoritetsgrupper som utgör måltavlor för NMR:s hat, hot och våld tvingas avstå från att resa till Almedalen av rädsla för sin egen säkerhet. Det är personer som vi samarbetar med på olika sätt, i evenemang på Almedalen och i andra sammanhang.

Ladda ner Civil Rights Defenders yttrande.

Taggar , ,