Time to Act 2017

Time to act 2017

Civil Rights Defenders växer kraftigt och vi fortsätter vårt arbete med att stärka mänskliga rättigheter runt om i världen. I 2017 års upplaga av Time to Act belyser vi bland annat de utmaningar och risker som människorättsförsvarare utstår i några av världens mest repressiva regioner.

Läs mer i 2017 års upplaga av Time to Act.