Sydsudan – ”New Country, Old Beginnings”

Sydsudan
Bild: Jacob Zocherman.

Sydsudan, världens yngsta land, blev självständigt i juli 2011. Landet är ett av de fattigaste i världen, sett till ekonomiska, sociala och politiska faktorer. Situationen för mänskliga rättigheter är under all kritik och har förvärrats ytterligare efter att våldsamma stridigheter bröt ut mellan olika etniska grupper 2013.

I denna nya rapport uppmärksammar Civil Rights Defenders situationen för människorättsförsvarare i Sydsudan.

Ladda ner rapporten: New Country, Old Beginnings.


För mer information, vänligen kontakta:
E-post: press@crd.org, Tel. +46 76 576 27 62