Natalia Project utökas med en ny deltagare

Roman Sacharov
Roman Sacharov. Bild: Civil Rights Defenders.

Idag lanseras Roman Sacharov som ny deltagare i Natalia Project. Roman Sacharov arbetar på Glasnost Defence Foundation i Ryssland, som bland annat dokumenterar människorättskränkningar mot journalister och media.

Organisationen ger stöd till journalister och har även en databas där de uppdaterar information om situationen för journalister i landet, så som fysiska attacker eller rättsfall mot media.

Sedan november 2015 är organisationen listad av de ryska myndigheterna som en så kallad utländsk agent, enligt ”lagen om utländska agenter”, som antogs 2012.

– Ett problem är att vi måste omnämna oss själva som en utländsk agent i allt vi gör, så som på vår hemsida, broschyrer eller böcker. I Ryssland innebär ordet i folkmun att man är en spion vilket ses som väldigt negativt. Det försvårar vårt arbete, säger Roman Sacharov.

Romans Sacharovs människorättsarbete innebär att han utsätts för risker. Förutom generella hot direkt kopplade till sitt jobb har hotbilden mot honom intensifierats ytterligare då han driver en rättsprocess mot Ryssland i Europadomstolen, efter att myndigheterna olovligen avlyssnat hans telefon.

Efter detta har Roman Sacharov utsatts för oannonserade genomsökningar i hemmet, gripits två gånger och fått detaljerade frågor vid gränskontroller i samband med utresor från landet. Han har även blivit fysiskt misshandlad i S:t Petersburg och beslagtagen på sin telefon.

– Att jag blir en del av Natalia Project minskar risken att jag utsätts för fysiska attacker i framtiden. Det gör även att mina kollegor och anhöriga kan känna sig tryggare, säger Roman Sacharov.

Situationen för människorättsförsvarare i Ryssland har försämrats de senaste åren.

– Många lever under allvarliga hot och därför är det mycket viktigt att vi som internationell människorättsorganisation visar vårt stöd. Natalia Project är ett konkret sätt att stärka säkerheten för utsatta människorättsförsvarare. Eventuella hot och attacker kommer inte längre att passera ouppmärksammade, säger Marie Månson, programchef för Stöd till utsatta människorättsförsvarare på Civil Rights Defenders.


Natalia Project är världens första personliga överfallslarm och lokaliseringssystem för utsatta människorättsförsvarare, drivet av sociala medier. Samtliga deltagare genomgår en omfattande säkerhetsutbildning innan de utrustas med ett personligt larm. I händelse av en attack aktiverar bäraren larmet och en nödsignal skickas till Civil Rights Defenders och bärarens kollegor. Så fort larmet verifierats skickas det ut i sociala medier för omvärldens kännedom. För mer information, se www.nataliaproject.org.

Taggar