Utsatta unionsmedborgare i Sverige

Foto: Föreningen Hem

Den 10 december släppte Civil Rights Defenders en rapport om utsatta EU-medborgares rättigheter i Sverige. Rapporten belyser statens ansvar och utgår från bindande internationella människorättsnormer, svensk rätt och EU-rätt.

Civil Rights Defenders rapport täcker rätten till socialt bistånd, hälso- och sjukvård, utbildning, skydd mot hatbrott och rätten att inte utsättas för godtyckliga avhysningar.

Ladda ner rapporten: Utsatta unionsmedborgare i Sverige: Statens skyldigheter enligt internationella människorättsnormer, EU-rätt och svensk rätt.


För mer information, vänligen kontakta:
E-post: press@crd.org, Tel. +46 76 576 27 62