Debatt: Polisens övervåld måste få ett slut

Debattartikel i Aftonbladet 4/12-2015:

Återigen har en person med psykisk ohälsa dödats i samband med ett polisingripande – ett dödsfall som hade kunnat undvikas. Den 28-årige ingenjören Sinthu Selvarajahs död som uppmärksammades i Sveriges radios dokumentär ”Död i slutet rum” är bara en i raden av händelser där akut sjuka personer dödas i konfrontation med polis. Ett annat uppmärksammat fall rör Daniel Franklert Murne som 22 år gammal sköts ihjäl 2005 i Lindesberg.

Fallen är anmärkningsvärda och pekar på allvarliga brister inom polisen. Polisen har agerat på rakt motsatt sätt mot hur man ska bete sig mot personer med psykisk ohälsa.

En psykos är skrämmande för den som drabbas och än mer otäck om omgivningen är stökig. När Sinthu ser poliserna drar han upp huvan för att skärma av sig från omgivningen, en naturlig reaktion i det tillståndet. Polisens insatsledare gör dock en helt annan tolkning: att Sinthu inte är motiverad att underkasta sig tvång och att han i polistermer är ”en motiverad gärningsman”, varpå de stormar rummet. I fallet med Daniel Franklert Murne hotar polisen honom med skjutklara vapen trots att han sannolikt inte förstår vad polismännen skriker åt honom.

De båda fallen belyser att poliserna har varit oförmögna att sätta sig in i en psykotisk persons upplevelse av världen och att hantera situationen därefter.

Polisförbundet har tidigare presenterat en rapport som visar att tre av fyra poliser känner att de inte har tillräckligt beredskap för att föra över personer i akut psykisk kris till psykiatrin. Polisförbundet efterfrågar bland annat att bemötandet av psykiskt sjuka måste in tydligare i både polisens grund- och vidareutbildning. Vi på Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, och Civil Rights Defenders, kan inte annat än instämma.

FN:s tortyrkommitté kritiserade Sverige så sent som 2014 för att det återkommande förekommit incidenter där svensk polis använt övervåld. Kommittén har även varit kritisk till att det saknas en opartisk och effektiv instans som kan pröva sådana anklagelser. I fallet med Sinthu kommer Civil Rights Defenders bevaka den återöppnade förundersökningen och bistå familjen i att utkräva ansvar.

Civil Rights Defenders kommer också, i syfte att få en juridisk prövning av polisens agerande, att lämna in en anmälan till FN:s människorättskommitté avseende dödsskjutningen av Daniel Franklert Murne.

För att undvika att fler oskyldiga människor dör behöver polismyndigheten vidta långtgående åtgärder. De måste utveckla bättre arbetsmetoder och alla poliser måste få vidareutbildning i hur de ska hantera mötet med personer med psykisk ohälsa. I utbildningarna är det nödvändigt att involvera personer som själva har eller haft psykisk ohälsa. Genom att möta människor i sitt återhämtade tillstånd kan fördomar minska och förståelsen för hur det är att uppleva exempelvis en psykos öka.

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, och Civil Rights Defenders anser även att försöksprojektet med psykiatriska akutbilar måste omfatta hela Sverige. Akutbilarna har kunnig vårdpersonal med vana att bemöta personer i akut kris, vilket kan förebygga behovet av polisingripanden. För att garantera rättssäkerheten krävs också en fristående tillsynsmyndighet för polisen, som kan säkerställa oberoende, snabba och effektiva utredningar vid ingripanden med dödlig utgång.

Robert Hårdh, Civil Rights Defenders
Jimmie Trevett, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH


Läs mer om vårt arbete med Sinthu Selvarajah: Civil Rights Defenders utkräver ansvar för dödligt polisvåld

Taggar