Jurist på Civil Rights Defenders invald i Rådet för mänskliga rättigheter

Foto: Amanda Månsson

Annika Åkerberg, människorättsjurist på Civil Rights Defenders, är invald som sakkunnig ledamot i Stockholms stads nyinrättade råd för mänskliga rättigheter. Under hösten har civilsamhället haft möjlighet att nominera experter till rådet och nu har totalt 13 förtroendevalda och sakkunniga ledamöter valts in på en period om ett år.

Beslut om inrättandet av Rådet för mänskliga rättigheter togs efter valet 2014 och rådet är det första i sitt slag i Stockholms län.

Rådet har till uppgift att bevaka hur staden lever upp till de internationella deklarationer och konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige har anslutit sig till. Rådet ska även fungera som ett rådgivande organ i syfte att stärka arbetet med de mänskliga rättigheterna inom kommunens alla ansvarsområden och uppmärksamma olika former av diskriminering, jämställdhet, HBT, antirasism och funktionshinderperspektiv.

Taggar