Årets Per Anger-pris till Islena Rey Rodríguez

2015 års Per Anger-pris tilldelas den colombianska människorättsförsvararen Islena Rey Rodríguez för sin kamp mot våld och kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Colombia.

Trots upprepade mordförsök och statens oförmåga att ge henne ett fullgott skydd, fortsätter hon att stötta politiska fångar och dokumentera övergrepp som sker i korselden mellan narkotikahandel, paramilitär och starka ekonomiska intressen.

– Per Anger-priset är för mig, för vår organisation och Metaregionen ett erkännande av stor betydelse och ger kraft till vårt arbete. Priset har en direkt inverkan på legitimiteten i vårt arbete, att hela tiden söka sanning, respekt och erkännande för de som försvarar de mänskliga rättigheterna, meddelar en glad och rörd Islena Rey Rodríguez.

Pristagaren har varit engagerad för mänskliga rättigheter i Colombia under många år. 1989 var hon med och grundade ”Comite Civico por los Derechos Humanos del Meta” (CCDHM), ett forum för människorättsorganisationer, folkliga ledare och fackföreningar. CCDHM erbjuder juridisk rådgivning och stöd med att rapportera in våldsbrott och kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Av dem som var med och grundade organisationen är hon idag ensam kvar, alla övriga har mördats eller tvingats i exil.

I nomineringsarbetet med att välja ut årets pristagare har nio internationellt erkända frivilligorganisationer med brett kontaktnät deltagit: Amnesty, Afrikagrupperna, Diakonia, Civil Rights Defenders, Svenska FN-förbundet, Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen, Reportrar utan gränser, Svenska Kyrkan och Svenska Pen.

Islena Rey Rodríguez kommer att tilldelas årets Per Anger-pris den 14 oktober vid en ceremoni på Södra Latin i Stockholm. Prisutdelare är kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Pristagaren kommer att vara tillgänglig för intervjuer i Stockholm den 13 oktober.


På uppdrag av regeringen delar Forum för levande historia årligen ut Per Anger-priset till en person som med stort mod och initiativförmåga utan egen vinning gjort demokratifrämjande och humanitära insatser. Priset instiftades av regeringen 2004 till minne av den svenske diplomaten Per Anger som i Budapest under andra världskriget initierade arbetet med att rädda så många judar som möjligt undan förföljelse och avrättningar.

Taggar